Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
06/10/2012 ダッシュ [ja] ダッシュ εκφώνηση -1 ψήφοι
06/10/2012 ボリューム [ja] ボリューム εκφώνηση -2 ψήφοι
06/10/2012 ホフマン [ja] ホフマン εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
06/10/2012 ショッカー [ja] ショッカー εκφώνηση -1 ψήφοι
06/10/2012 スケッチ [ja] スケッチ εκφώνηση -1 ψήφοι
06/10/2012 ビジュアル [ja] ビジュアル εκφώνηση -1 ψήφοι
06/10/2012 シャッフル [ja] シャッフル εκφώνηση -1 ψήφοι
06/10/2012 プレビュー [ja] プレビュー εκφώνηση 0 ψήφοι
06/10/2012 レキシー [ja] レキシー εκφώνηση 0 ψήφοι
06/10/2012 サドル [ja] サドル εκφώνηση 0 ψήφοι
10/01/2011 scram [en] scram εκφώνηση 0 ψήφοι
10/01/2011 Sir Henry Middleton [en] Sir Henry Middleton εκφώνηση 0 ψήφοι
10/01/2011 Walter Brennan [en] Walter Brennan εκφώνηση 0 ψήφοι
10/01/2011 subtropical [en] subtropical εκφώνηση 0 ψήφοι
10/01/2011 sacrificial [en] sacrificial εκφώνηση 0 ψήφοι
10/01/2011 Jeremy Abbott [en] Jeremy Abbott εκφώνηση 0 ψήφοι
10/01/2011 Tests [en] Tests εκφώνηση 1 ψήφοι
10/01/2011 sized [en] sized εκφώνηση 0 ψήφοι
10/01/2011 emulated [en] emulated εκφώνηση 0 ψήφοι
10/01/2011 smoothly [en] smoothly εκφώνηση 0 ψήφοι
10/01/2011 third party [en] third party εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
10/01/2011 previews [en] previews εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
10/01/2011 funnier [en] funnier εκφώνηση 0 ψήφοι
10/01/2011 collided [en] collided εκφώνηση 0 ψήφοι
10/01/2011 buzzes [en] buzzes εκφώνηση 0 ψήφοι
10/01/2011 lunkhead [en] lunkhead εκφώνηση 0 ψήφοι
10/01/2011 softened [en] softened εκφώνηση 2 ψήφοι Καλύτερες προφορές