Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
30/07/2015 收税 [yue] 收税 εκφώνηση 0 ψήφοι
30/07/2015 收缩 [yue] 收缩 εκφώνηση 0 ψήφοι
30/07/2015 收条 [yue] 收条 εκφώνηση 0 ψήφοι
30/07/2015 收文 [yue] 收文 εκφώνηση 0 ψήφοι
30/07/2015 收益 [yue] 收益 εκφώνηση 0 ψήφοι
30/07/2015 收支 [yue] 收支 εκφώνηση 0 ψήφοι
30/07/2015 手背 [yue] 手背 εκφώνηση 0 ψήφοι
30/07/2015 收听 [yue] 收听 εκφώνηση 0 ψήφοι
30/07/2015 手笔 [yue] 手笔 εκφώνηση 0 ψήφοι
30/07/2015 收场 [yue] 收场 εκφώνηση 0 ψήφοι
30/07/2015 收成 [yue] 收成 εκφώνηση 0 ψήφοι
30/07/2015 收存 [yue] 收存 εκφώνηση 0 ψήφοι
30/07/2015 收复 [yue] 收复 εκφώνηση 0 ψήφοι
30/07/2015 收割 [yue] 收割 εκφώνηση 0 ψήφοι
30/07/2015 收工 [yue] 收工 εκφώνηση 0 ψήφοι
30/07/2015 收发 [yue] 收发 εκφώνηση 0 ψήφοι
30/07/2015 收购 [yue] 收购 εκφώνηση 0 ψήφοι
30/07/2015 收货 [yue] 收货 εκφώνηση 0 ψήφοι
30/07/2015 收件 [yue] 收件 εκφώνηση 0 ψήφοι
30/07/2015 收缴 [yue] 收缴 εκφώνηση 0 ψήφοι
30/07/2015 收紧 [yue] 收紧 εκφώνηση 0 ψήφοι
30/07/2015 收据 [yue] 收据 εκφώνηση 0 ψήφοι
30/07/2015 收看 [yue] 收看 εκφώνηση 0 ψήφοι
30/07/2015 肏你媽 [yue] 肏你媽 εκφώνηση 0 ψήφοι
30/07/2015 慢慢吃 [yue] 慢慢吃 εκφώνηση 0 ψήφοι
23/07/2015 失竊 [yue] 失竊 εκφώνηση 0 ψήφοι
23/07/2015 手枪 [yue] 手枪 εκφώνηση 0 ψήφοι
23/07/2015 手段 [yue] 手段 εκφώνηση 0 ψήφοι
23/07/2015 手持 [yue] 手持 εκφώνηση 0 ψήφοι
23/07/2015 手电 [yue] 手电 εκφώνηση 0 ψήφοι