Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
28/11/2008 esančiame [lt] esančiame εκφώνηση 0 ψήφοι
28/11/2008 prie (lt.) [lt] prie (lt.) εκφώνηση 0 ψήφοι
28/11/2008 tikrai [lt.] [lt] tikrai [lt.] εκφώνηση 0 ψήφοι
28/11/2008 pakrantėse (lt.) [lt] pakrantėse (lt.) εκφώνηση 0 ψήφοι
28/11/2008 Polas Makartnis [lt] Polas Makartnis εκφώνηση 0 ψήφοι
28/11/2008 seras [lt.] [lt] seras [lt.] εκφώνηση 0 ψήφοι
28/11/2008 Izraelį (> Izraelis) [lt] Izraelį (> Izraelis) εκφώνηση 0 ψήφοι
28/11/2008 ketvirtadienį [lt] ketvirtadienį εκφώνηση 0 ψήφοι
28/11/2008 ketina (vksm.) [lt] ketina (vksm.) εκφώνηση 0 ψήφοι
28/11/2008 surengti (dlv.) [lt] surengti (dlv.) εκφώνηση 0 ψήφοι
28/11/2008 1-jį / pirmąjį [lt] 1-jį / pirmąjį εκφώνηση 0 ψήφοι
28/11/2008 savo (lt.) [lt] savo (lt.) εκφώνηση 0 ψήφοι
28/11/2008 koncertą ( >koncertas) [lt] koncertą ( >koncertas) εκφώνηση 0 ψήφοι
28/11/2008 informuoja ( >informuoti) [lt] informuoja ( >informuoti) εκφώνηση 0 ψήφοι
28/11/2008 gerbėjams [lt] gerbėjams εκφώνηση 0 ψήφοι
28/11/2008 susirinkusiems [lt] susirinkusiems εκφώνηση 0 ψήφοι
28/11/2008 uoste (dkt.) [lt] uoste (dkt.) εκφώνηση 0 ψήφοι
28/11/2008 dainininkas [lt.] [lt] dainininkas [lt.] εκφώνηση 0 ψήφοι
28/11/2008 atveža [lt] atveža εκφώνηση 0 ψήφοι
28/11/2008 meilės / Meilės [lt.] [lt] meilės / Meilės [lt.] εκφώνηση 0 ψήφοι
28/11/2008 Jarkono ( >Jarkonas) [lt.] [lt] Jarkono ( >Jarkonas) [lt.] εκφώνηση 0 ψήφοι
28/11/2008 stadione ( >stadionas) [lt] stadione ( >stadionas) εκφώνηση 0 ψήφοι
28/11/2008 rengia [lt] rengia εκφώνηση 0 ψήφοι
28/11/2008 repeticiją ( >repeticija) [lt] repeticiją ( >repeticija) εκφώνηση 0 ψήφοι
28/11/2008 manoma [lt] manoma εκφώνηση 0 ψήφοι
28/11/2008 dalyvaus ( > dalyvauti) [lt] dalyvaus ( > dalyvauti) εκφώνηση 0 ψήφοι
28/11/2008 ragino [lt] ragino εκφώνηση 0 ψήφοι
28/11/2008 metais [lt.] [lt] metais [lt.] εκφώνηση 0 ψήφοι
28/11/2008 uždraudė (> uždrausti) [lt] uždraudė (> uždrausti) εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
28/11/2008 koncertuoti [lt.] [lt] koncertuoti [lt.] εκφώνηση 0 ψήφοι