Μέλος:

dorabora

Συντάκτης του Forvo

Συνδρομή στις εκφωνήσεις τού μέλους dorabora

Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
22/09/2015 Thalian [en] Thalian εκφώνηση 0 ψήφοι
22/09/2015 Arthur Waley [en] Arthur Waley εκφώνηση 0 ψήφοι
22/09/2015 Arcite [en] Arcite εκφώνηση 0 ψήφοι
22/09/2015 ogler [en] ogler εκφώνηση 0 ψήφοι
22/09/2015 nycturia [en] nycturia εκφώνηση 0 ψήφοι
22/09/2015 Acriflavine [en] Acriflavine εκφώνηση 0 ψήφοι
17/09/2015 acetylcysteine [en] acetylcysteine εκφώνηση 1 ψήφοι
17/09/2015 Lignocaine [en] Lignocaine εκφώνηση 0 ψήφοι
17/09/2015 ipecacuanha [en] ipecacuanha εκφώνηση 0 ψήφοι
17/09/2015 Perindopril [en] Perindopril εκφώνηση 0 ψήφοι
17/09/2015 Frusemide [en] Frusemide εκφώνηση 0 ψήφοι
17/09/2015 etoricoxib [en] etoricoxib εκφώνηση 0 ψήφοι
17/09/2015 Combantrin [en] Combantrin εκφώνηση 0 ψήφοι
17/09/2015 Indocid [en] Indocid εκφώνηση 0 ψήφοι
17/09/2015 uvulae [en] uvulae εκφώνηση 1 ψήφοι
17/09/2015 Thames Estuary [en] Thames Estuary εκφώνηση 0 ψήφοι
17/09/2015 riparia [en] riparia εκφώνηση 0 ψήφοι
17/09/2015 Tetracosactide [en] Tetracosactide εκφώνηση 0 ψήφοι
17/09/2015 Eltroxin [en] Eltroxin εκφώνηση 0 ψήφοι
10/09/2015 gabion [en] gabion εκφώνηση 0 ψήφοι
10/09/2015 physicalization [en] physicalization εκφώνηση 0 ψήφοι
10/09/2015 Romola Garai [en] Romola Garai εκφώνηση 0 ψήφοι
10/09/2015 Luscinia megarhynchos [en] Luscinia megarhynchos εκφώνηση 0 ψήφοι
10/09/2015 anoxaemia [en] anoxaemia εκφώνηση 0 ψήφοι
10/09/2015 cippolini [en] cippolini εκφώνηση 0 ψήφοι
10/09/2015 thalamic nucleus [en] thalamic nucleus εκφώνηση 0 ψήφοι
10/09/2015 isoprenaline [en] isoprenaline εκφώνηση 0 ψήφοι
10/09/2015 leukomalacia [en] leukomalacia εκφώνηση 0 ψήφοι
10/09/2015 phosphodiesterase [en] phosphodiesterase εκφώνηση 0 ψήφοι
10/09/2015 velleities [en] velleities εκφώνηση 0 ψήφοι