Μέλος: dorabora Συντάκτης του Forvo

Συνδρομή στις εκφωνήσεις τού μέλους dorabora

Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
07/07/2015 John Coape Sherbrooke [en] John Coape Sherbrooke εκφώνηση 1 ψήφοι
07/07/2015 Henry Patrick Procter [en] Henry Patrick Procter εκφώνηση 1 ψήφοι
07/07/2015 hairsplitter [en] hairsplitter εκφώνηση 0 ψήφοι
07/07/2015 hairsplitting [en] hairsplitting εκφώνηση 0 ψήφοι
07/07/2015 Frederick Philipse Robinson [en] Frederick Philipse Robinson εκφώνηση 1 ψήφοι
07/07/2015 Robert McDouall [en] Robert McDouall εκφώνηση 1 ψήφοι
07/07/2015 Alexander Inglis Cochrane [en] Alexander Inglis Cochrane εκφώνηση 1 ψήφοι
07/07/2015 George Prevost [en] George Prevost εκφώνηση 1 ψήφοι
07/07/2015 Phineas Riall [en] Phineas Riall εκφώνηση 1 ψήφοι
07/07/2015 dehydrogenases [en] dehydrogenases εκφώνηση 0 ψήφοι
07/07/2015 Roger Hale Sheaffe [en] Roger Hale Sheaffe εκφώνηση 0 ψήφοι
07/07/2015 Cecil Bisshopp [en] Cecil Bisshopp εκφώνηση 1 ψήφοι
06/07/2015 dolichoectasia [en] dolichoectasia εκφώνηση 0 ψήφοι
06/07/2015 carboplatin [en] carboplatin εκφώνηση 0 ψήφοι
06/07/2015 pachymeninges [en] pachymeninges εκφώνηση 0 ψήφοι
06/07/2015 viz. [en] viz. εκφώνηση 2 ψήφοι
06/07/2015 Mitoxantrone [en] Mitoxantrone εκφώνηση 0 ψήφοι
06/07/2015 overlook [en] overlook εκφώνηση 0 ψήφοι
06/07/2015 sonosalpingography [en] sonosalpingography εκφώνηση 0 ψήφοι
06/07/2015 René Descartes [en] René Descartes εκφώνηση 0 ψήφοι
06/07/2015 gastroenterology [en] gastroenterology εκφώνηση 0 ψήφοι
06/07/2015 xenogeneic [en] xenogeneic εκφώνηση 0 ψήφοι
06/07/2015 nephrology [en] nephrology εκφώνηση 0 ψήφοι
06/07/2015 perinatal [en] perinatal εκφώνηση 0 ψήφοι
06/07/2015 M.gastrocnemius [en] M.gastrocnemius εκφώνηση 0 ψήφοι
26/06/2015 Morwenna [en] Morwenna εκφώνηση 0 ψήφοι
26/06/2015 Demelza [en] Demelza εκφώνηση 1 ψήφοι
26/06/2015 Hendrawna Beach [en] Hendrawna Beach εκφώνηση 1 ψήφοι
26/06/2015 cillary [en] cillary εκφώνηση 0 ψήφοι
26/06/2015 Sawle [en] Sawle εκφώνηση 1 ψήφοι