Μέλος:

dorabora

Συντάκτης του Forvo

Συνδρομή στις εκφωνήσεις τού μέλους dorabora

Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
26/04/2016 Proserpina [en] Proserpina εκφώνηση 0 ψήφοι
26/04/2016 Lincoln's Inn Fields [en] Lincoln's Inn Fields εκφώνηση 1 ψήφοι
26/04/2016 Globe Theatre [en] Globe Theatre εκφώνηση 1 ψήφοι
26/04/2016 Diana, Princess of Wales [en] Diana, Princess of Wales εκφώνηση 1 ψήφοι
26/04/2016 Grace and Favour [en] Grace and Favour εκφώνηση 1 ψήφοι
26/04/2016 sellotaping [en] sellotaping εκφώνηση 1 ψήφοι
26/04/2016 schizzy [en] schizzy εκφώνηση 0 ψήφοι
26/04/2016 choccy biccy [en] choccy biccy εκφώνηση 0 ψήφοι
26/04/2016 pyloromyotomy [en] pyloromyotomy εκφώνηση 0 ψήφοι
23/04/2016 Theodosius [en] Theodosius εκφώνηση 1 ψήφοι
23/04/2016 plus fours [en] plus fours εκφώνηση 0 ψήφοι
23/04/2016 standardisation [en] standardisation εκφώνηση 0 ψήφοι
23/04/2016 witter [en] witter εκφώνηση 1 ψήφοι
23/04/2016 wittered [en] wittered εκφώνηση 1 ψήφοι
23/04/2016 charivari [en] charivari εκφώνηση 0 ψήφοι
23/04/2016 penult [en] penult εκφώνηση 0 ψήφοι
23/04/2016 transhiatal [en] transhiatal εκφώνηση 0 ψήφοι
23/04/2016 Evista [en] Evista εκφώνηση 0 ψήφοι
23/04/2016 Ceftin [en] Ceftin εκφώνηση 0 ψήφοι
23/04/2016 Peleus [en] Peleus εκφώνηση 0 ψήφοι
23/04/2016 caster sugar [en] caster sugar εκφώνηση 1 ψήφοι
23/04/2016 misdiagnoses [en] misdiagnoses εκφώνηση 1 ψήφοι
23/04/2016 pathos [en] pathos εκφώνηση 1 ψήφοι
20/04/2016 first things first [en] first things first εκφώνηση 1 ψήφοι
20/04/2016 Wyss [en] Wyss εκφώνηση 0 ψήφοι
20/04/2016 Cyme (Euboea) [en] Cyme (Euboea) εκφώνηση 1 ψήφοι
20/04/2016 Macedonia [en] Macedonia εκφώνηση 1 ψήφοι
20/04/2016 Italy [en] Italy εκφώνηση 1 ψήφοι
20/04/2016 Lacedaemon [en] Lacedaemon εκφώνηση 1 ψήφοι
20/04/2016 Chios [en] Chios εκφώνηση 0 ψήφοι