Μέλος:

dorabora

Συντάκτης του Forvo

Συνδρομή στις εκφωνήσεις τού μέλους dorabora

Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
27/11/2016 emblematically [en] emblematically εκφώνηση 0 ψήφοι
27/11/2016 gonadotropin-releasing hormone [en] gonadotropin-releasing hormone εκφώνηση 1 ψήφοι
27/11/2016 extratesticularly [en] extratesticularly εκφώνηση 1 ψήφοι
27/11/2016 despicably [en] despicably εκφώνηση 0 ψήφοι
27/11/2016 intratesticularly [en] intratesticularly εκφώνηση 1 ψήφοι
23/11/2016 hypocortisolism [en] hypocortisolism εκφώνηση 1 ψήφοι
23/11/2016 hypercortisolism [en] hypercortisolism εκφώνηση 1 ψήφοι
23/11/2016 nitrosourea [en] nitrosourea εκφώνηση 0 ψήφοι
23/11/2016 Burj Khalifa [en] Burj Khalifa εκφώνηση 0 ψήφοι
23/11/2016 iodinase [en] iodinase εκφώνηση 1 ψήφοι
23/11/2016 Sir Richard Shirreff [en] Sir Richard Shirreff εκφώνηση 0 ψήφοι
22/11/2016 Downing Street Declaration [en] Downing Street Declaration εκφώνηση 1 ψήφοι
22/11/2016 Smarties [en] Smarties εκφώνηση 1 ψήφοι
22/11/2016 Thoracic Outlet Syndrome [en] Thoracic Outlet Syndrome εκφώνηση 0 ψήφοι
22/11/2016 laicize [en] laicize εκφώνηση 0 ψήφοι
22/11/2016 sedan chair [en] sedan chair εκφώνηση 0 ψήφοι
22/11/2016 motionlessness [en] motionlessness εκφώνηση 0 ψήφοι
22/11/2016 traumatically [en] traumatically εκφώνηση 1 ψήφοι
22/11/2016 lèse-majesté [en] lèse-majesté εκφώνηση 0 ψήφοι
22/11/2016 romazicon [en] romazicon εκφώνηση 0 ψήφοι
22/11/2016 nicotinate [en] nicotinate εκφώνηση 0 ψήφοι
22/11/2016 pudibundity [en] pudibundity εκφώνηση 0 ψήφοι
22/11/2016 maculation [en] maculation εκφώνηση 0 ψήφοι
21/11/2016 Sarcoma botryoides [en] Sarcoma botryoides εκφώνηση 0 ψήφοι
21/11/2016 DeLoach [en] DeLoach εκφώνηση 0 ψήφοι
21/11/2016 Viburnum [en] Viburnum εκφώνηση 0 ψήφοι
21/11/2016 saris [en] saris εκφώνηση 0 ψήφοι
21/11/2016 genearch [en] genearch εκφώνηση 0 ψήφοι
20/11/2016 Enterococcus faecalis [en] Enterococcus faecalis εκφώνηση 0 ψήφοι
20/11/2016 winos [en] winos εκφώνηση 1 ψήφοι