Μέλος:

dorabora

Συντάκτης του Forvo

Συνδρομή στις εκφωνήσεις τού μέλους dorabora

Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
01/06/2016 Milford Haven [en] Milford Haven εκφώνηση 1 ψήφοι
01/06/2016 Norwich City [en] Norwich City εκφώνηση 0 ψήφοι
26/05/2016 J. M. Synge [en] J. M. Synge εκφώνηση 0 ψήφοι
26/05/2016 PENHOLLOW [en] PENHOLLOW εκφώνηση 0 ψήφοι
26/05/2016 Delhiite [en] Delhiite εκφώνηση 0 ψήφοι
26/05/2016 loudhailer [en] loudhailer εκφώνηση 0 ψήφοι
26/05/2016 rhynchocyon [en] rhynchocyon εκφώνηση 0 ψήφοι
26/05/2016 Thomas Stanesby [en] Thomas Stanesby εκφώνηση 0 ψήφοι
26/05/2016 predate [en] predate εκφώνηση 0 ψήφοι
26/05/2016 Lactobacillales [en] Lactobacillales εκφώνηση 0 ψήφοι
18/05/2016 respray [en] respray εκφώνηση 0 ψήφοι
18/05/2016 lip-read [en] lip-read εκφώνηση 0 ψήφοι
18/05/2016 wood sorrel [en] wood sorrel εκφώνηση 0 ψήφοι
18/05/2016 retrosplenial [en] retrosplenial εκφώνηση 0 ψήφοι
18/05/2016 Ropinirole [en] Ropinirole εκφώνηση 0 ψήφοι
18/05/2016 law courts [en] law courts εκφώνηση 0 ψήφοι
18/05/2016 isoerythrolysis [en] isoerythrolysis εκφώνηση 0 ψήφοι
18/05/2016 gazundered [en] gazundered εκφώνηση 0 ψήφοι
18/05/2016 gazumped [en] gazumped εκφώνηση 0 ψήφοι
18/05/2016 prepatellar [en] prepatellar εκφώνηση 0 ψήφοι
18/05/2016 Inferior nares [en] Inferior nares εκφώνηση 0 ψήφοι
16/05/2016 hydroxyeicosatetraenoic [en] hydroxyeicosatetraenoic εκφώνηση 0 ψήφοι
16/05/2016 Oz bus [en] Oz bus εκφώνηση 0 ψήφοι
16/05/2016 hamartomas [en] hamartomas εκφώνηση 0 ψήφοι
16/05/2016 perseverant [en] perseverant εκφώνηση 0 ψήφοι
16/05/2016 Layer Marney [en] Layer Marney εκφώνηση 1 ψήφοι
16/05/2016 anthropotheism [en] anthropotheism εκφώνηση 0 ψήφοι
16/05/2016 vigesimality [en] vigesimality εκφώνηση 0 ψήφοι
16/05/2016 Russifier [en] Russifier εκφώνηση 0 ψήφοι
16/05/2016 leading light [en] leading light εκφώνηση 0 ψήφοι