Μέλος:

dorabora

Συντάκτης του Forvo

Συνδρομή στις εκφωνήσεις τού μέλους dorabora

Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
01/10/2016 battalion [en] battalion εκφώνηση 0 ψήφοι
01/10/2016 corps [en] corps εκφώνηση 0 ψήφοι
01/10/2016 regiment [en] regiment εκφώνηση 0 ψήφοι
01/10/2016 brigade [en] brigade εκφώνηση 0 ψήφοι
01/10/2016 army [en] army εκφώνηση 0 ψήφοι
01/10/2016 armour [en] armour εκφώνηση 1 ψήφοι
01/10/2016 tank [en] tank εκφώνηση 0 ψήφοι
01/10/2016 servery [en] servery εκφώνηση 1 ψήφοι
01/10/2016 phymatous [en] phymatous εκφώνηση 1 ψήφοι
01/10/2016 Woman's Own [en] Woman's Own εκφώνηση 1 ψήφοι
01/10/2016 parlay [en] parlay εκφώνηση 0 ψήφοι
01/10/2016 parlayed [en] parlayed εκφώνηση 0 ψήφοι
01/10/2016 Herpes Zoster Ophthalmicus [en] Herpes Zoster Ophthalmicus εκφώνηση 0 ψήφοι
01/10/2016 hallmarked [en] hallmarked εκφώνηση 1 ψήφοι
01/10/2016 Cardinal Wolsey [en] Cardinal Wolsey εκφώνηση 1 ψήφοι
01/10/2016 non-residential [en] non-residential εκφώνηση 1 ψήφοι
01/10/2016 Endophthalmitis [en] Endophthalmitis εκφώνηση 0 ψήφοι
24/09/2016 nonic [en] nonic εκφώνηση 0 ψήφοι
24/09/2016 cantered [en] cantered εκφώνηση 0 ψήφοι
24/09/2016 nucleorhabdovirus [en] nucleorhabdovirus εκφώνηση 0 ψήφοι
24/09/2016 Zagat Survey [en] Zagat Survey εκφώνηση 1 ψήφοι
24/09/2016 Ellis–van Creveld syndrome [en] Ellis–van Creveld syndrome εκφώνηση 0 ψήφοι
24/09/2016 mastadenovirus [en] mastadenovirus εκφώνηση 0 ψήφοι
23/09/2016 pneumonia [en] pneumonia εκφώνηση 0 ψήφοι
23/09/2016 audios [en] audios εκφώνηση 0 ψήφοι
23/09/2016 colonelcy [en] colonelcy εκφώνηση 0 ψήφοι
23/09/2016 hypertrophies [en] hypertrophies εκφώνηση 0 ψήφοι
22/09/2016 xiphopagus [en] xiphopagus εκφώνηση 0 ψήφοι
20/09/2016 seem [en] seem εκφώνηση 0 ψήφοι
20/09/2016 lictor [en] lictor εκφώνηση 0 ψήφοι