Μέλος: dorabora Συντάκτης του Forvo

Συνδρομή στις εκφωνήσεις τού μέλους dorabora

Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
03/06/2015 Suburra [en] Suburra εκφώνηση 0 ψήφοι
03/06/2015 Bezold-Jarisch [en] Bezold-Jarisch εκφώνηση 0 ψήφοι
03/06/2015 fafrotskies [en] fafrotskies εκφώνηση 0 ψήφοι
03/06/2015 wattle and daub [en] wattle and daub εκφώνηση 0 ψήφοι
03/06/2015 dribs and drabs [en] dribs and drabs εκφώνηση 0 ψήφοι
03/06/2015 adumbration [en] adumbration εκφώνηση 0 ψήφοι
02/06/2015 Wraxall [en] Wraxall εκφώνηση 0 ψήφοι
02/06/2015 Frizinghall [en] Frizinghall εκφώνηση 0 ψήφοι
01/06/2015 contract [en] contract εκφώνηση 0 ψήφοι
01/06/2015 Kuala Lumpur [en] Kuala Lumpur εκφώνηση 0 ψήφοι
01/06/2015 Windhoek [en] Windhoek εκφώνηση 0 ψήφοι
31/05/2015 Thales [en] Thales εκφώνηση 0 ψήφοι
31/05/2015 comparable [en] comparable εκφώνηση 0 ψήφοι
30/05/2015 goal [en] goal εκφώνηση 0 ψήφοι
30/05/2015 goat [en] goat εκφώνηση 0 ψήφοι
30/05/2015 wholly [en] wholly εκφώνηση 0 ψήφοι
30/05/2015 holy [en] holy εκφώνηση 0 ψήφοι
28/05/2015 dihydropteroate synthase [en] dihydropteroate synthase εκφώνηση 1 ψήφοι
28/05/2015 Bristol Palin [en] Bristol Palin εκφώνηση 0 ψήφοι
28/05/2015 Thomas Houseago [en] Thomas Houseago εκφώνηση 0 ψήφοι
28/05/2015 X-ray fluorescence [en] X-ray fluorescence εκφώνηση 0 ψήφοι
28/05/2015 hyperthymestic [en] hyperthymestic εκφώνηση 0 ψήφοι
26/05/2015 decider [en] decider εκφώνηση 0 ψήφοι
25/05/2015 gynandromorphic hermaphroditism [en] gynandromorphic hermaphroditism εκφώνηση 0 ψήφοι
25/05/2015 Marmaduke Pickthall [en] Marmaduke Pickthall εκφώνηση 0 ψήφοι
25/05/2015 sillage [en] sillage εκφώνηση 0 ψήφοι
19/05/2015 quadriceps femoris [en] quadriceps femoris εκφώνηση 0 ψήφοι
19/05/2015 biceps femoris [en] biceps femoris εκφώνηση 0 ψήφοι
19/05/2015 rectus femoris [en] rectus femoris εκφώνηση 1 ψήφοι
19/05/2015 harem [en] harem εκφώνηση 0 ψήφοι