Λέξεις που εξεφώνησε ο/η dorabora στο Forvo. Σελίδα 5.

Μέλος: dorabora Συντάκτης του Forvo Συνδρομή στις εκφωνήσεις τού μέλους dorabora

Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.

Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
13/11/2013 ministrari [la] ministrari εκφώνηση ψήφοι
13/11/2013 gynodioecious [en] gynodioecious εκφώνηση -1 ψήφοι
13/11/2013 shortsighted [en] shortsighted εκφώνηση 0 ψήφοι
13/11/2013 Chancellor of the Exchequer [en] Chancellor of the Exchequer εκφώνηση 0 ψήφοι
13/11/2013 Authorized Version [en] Authorized Version εκφώνηση ψήφοι
13/11/2013 coup d'état [en] coup d'état εκφώνηση 0 ψήφοι
12/11/2013 peltast [en] peltast εκφώνηση ψήφοι
12/11/2013 James Alexander Gordon [en] James Alexander Gordon εκφώνηση 0 ψήφοι
12/11/2013 John Norton [en] John Norton εκφώνηση ψήφοι
12/11/2013 Robert Ross [en] Robert Ross εκφώνηση ψήφοι
12/11/2013 Edward Pakenham [en] Edward Pakenham εκφώνηση ψήφοι
12/11/2013 George Cockburn [en] George Cockburn εκφώνηση ψήφοι
12/11/2013 Manley Power [en] Manley Power εκφώνηση ψήφοι
12/11/2013 Thomas Makdougall Brisbane [en] Thomas Makdougall Brisbane εκφώνηση ψήφοι
12/11/2013 sonourethrography [en] sonourethrography εκφώνηση ψήφοι
08/11/2013 Mark Catesby [en] Mark Catesby εκφώνηση ψήφοι
08/11/2013 South Street Seaport [en] South Street Seaport εκφώνηση ψήφοι
08/11/2013 Lorelei Lee [en] Lorelei Lee εκφώνηση ψήφοι
08/11/2013 Eulerian [en] Eulerian εκφώνηση 2 ψήφοι
08/11/2013 geometrical [en] geometrical εκφώνηση 0 ψήφοι
08/11/2013 paiste [en] paiste εκφώνηση ψήφοι
07/11/2013 Ark Royal [en] Ark Royal εκφώνηση ψήφοι
07/11/2013 Prince of Wales [en] Prince of Wales εκφώνηση ψήφοι
07/11/2013 renown [en] renown εκφώνηση ψήφοι
07/11/2013 Rodney [en] Rodney εκφώνηση ψήφοι
07/11/2013 Dorsetshire [en] Dorsetshire εκφώνηση ψήφοι
07/11/2013 Aurora [en] Aurora εκφώνηση ψήφοι
07/11/2013 mixtum [la] mixtum εκφώνηση ψήφοι
07/11/2013 doctum [la] doctum εκφώνηση ψήφοι
07/11/2013 placitum [la] placitum εκφώνηση ψήφοι

Πληροφορίες τού μέλους

English: I would call my accent modern RP. That is, my pronunciation of words like "officers" and "offices" is identical, with the final syllable the famous or infamous schwa vowel, the "uh" sound. Speakers of older RP are more likely to pronounce
"offices" with a final "i" sound. I also pronounce "because" with a short vowel as in "top" and words like "circumstance" and "transform" with a short "a" as in "bat." Otherwise I pretty much observe the long "a" / short "a" distinction typical of RP.

When American names/idioms come up I prefer to leave them to American speakers, because they will pronounce them differently--same for names from other English-speaking lands. Those guys should go for it.

It is sometimes amusing to try to figure out how one would pronounce a place name true to once's own pronunciation. For example, New York in RP English has that little "y" in "new" and no "R." New Yorkers have their own way of saying New York .... I have to say I have spent and do spend a lot of time in the US --both coasts--and feel a certain pull to put in the word final "r". I resist.

Latin: which Latin are we speaking? There are no native speakers of classical Latin left alive! Gilbert Highet reminds us that we were taught Latin by someone who was taught Latin and so–on back through time to someone who spoke Latin. Thus there exists a continuum for Latin learning, teaching and speaking which will have to suffice.
Victorian and earlier pronunciation has made its way into the schools of medicine and law. These pronunciations have become petrified as recognisable terms and as such will not change, in spite of their peculiar pronunciation, depending on what country you are from.
Medieval Latin and Church Latin again are different. The Italian pronunciation prevails with Anglicisms, Gallicisms and so on thrown in for both versions, though I believe Medieval Latin properly has lots of nasals--think French and Portuguese--and the famous disappearing declensions and conjugations.
Church Latin and any sung Latin typically employs the Italian sound scheme with the /tʃ/ in dulce, and the vowels and diphthongs following Italian. This is also the pronunciation favoured by the Vatican.
We have some ideas as to how ancient Latin was pronounced at least in the classical period--1st century BCE through 1st century CE which is roughly the late Roman republic (Julius Caesar/Sallust through Trajan/Tacitus. Catullus (died c. 54 BCE) makes jokes about Arrius, who hypercorrects, putting "aitches" in front of nouns and adjectives when others normally don't. We also know from transliteration into and from Greek that the C was a K sound, and V or as it was also written U was a "w". Because the Latin name Valeria, for instance, was spelled "oualeria" in Greek, we can tell that Latin V (capital u) was pronounced as a w.
The metre of Latin tells us how much was elided: short vowels and ‘um’ endings disappearing into the next syllable.
The way classical Latin pronunciation is taught now in the US and Britain is very different from the way it used to be, when Horace's "dulce et decorum est” was pronounced with U like duck and the first C as in Italian in the same position, and 7 syllables instead of 5. This method closely follows the work of W. Sidney Allen and his "Vox Latina." This sound scheme is well represented in Forvo as is the more Italianate pronunciation.

Φύλλο: Γυναίκα

Προφορά/χώρα: Ηνωμένο Βασίλειο

Επικοινωνήστε με: dorabora


Στατιστικά τού μέλους

Εκφωνήσεις: 4.362 (423 Καλύτερες προφορές)

Προστεθείσες λέξεις: 382

Ψήφοι: 662 ψήφοι

Επισκέψεις: 88.272


Κατάταξη τού μέλους

Θέση βάσει λέξεων που προσέθεσε: 456

Θέση βάσει λέξεων που εξεφώνησε: 74