Μέλος: findelka Συντάκτης του Forvo

Συνδρομή στις εκφωνήσεις τού μέλους findelka

Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
31/10/2010 Laborfalvy Róza [hu] Laborfalvy Róza εκφώνηση 0 ψήφοι
31/10/2010 Gundel [hu] Gundel εκφώνηση 0 ψήφοι
31/10/2010 Gundel Károly [hu] Gundel Károly εκφώνηση 0 ψήφοι
31/10/2010 Törőcsik Mari [hu] Törőcsik Mari εκφώνηση 0 ψήφοι
13/10/2010 Szakály [hu] Szakály εκφώνηση 0 ψήφοι
13/10/2010 György Ligeti [hu] György Ligeti εκφώνηση 0 ψήφοι
09/10/2010 Rába [hu] Rába εκφώνηση 0 ψήφοι
09/10/2010 Sárbogárd [hu] Sárbogárd εκφώνηση 0 ψήφοι
09/10/2010 Budapest-Kelenföld [hu] Budapest-Kelenföld εκφώνηση 0 ψήφοι
09/10/2010 Budapest-Ferencváros [hu] Budapest-Ferencváros εκφώνηση 0 ψήφοι
09/10/2010 perccel [hu] perccel εκφώνηση 0 ψήφοι
09/10/2010 hívni [hu] hívni εκφώνηση 0 ψήφοι
09/10/2010 rész [hu] rész εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
09/10/2010 áprilisi [hu] áprilisi εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
09/10/2010 órák [hu] órák εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
09/10/2010 éppen [hu] éppen εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
09/10/2010 tizenhármat [hu] tizenhármat εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
09/10/2010 ütöttek [hu] ütöttek εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
09/10/2010 ütni [hu] ütni εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
09/10/2010 állát [hu] állát εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
09/10/2010 leszegve [hu] leszegve εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
09/10/2010 leszegi az állát [hu] leszegi az állát εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
09/10/2010 leszeg [hu] leszeg εκφώνηση 0 ψήφοι
09/10/2010 besurrant [hu] besurrant εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
09/10/2010 besurran [hu] besurran εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
09/10/2010 besurranni [hu] besurranni εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
09/10/2010 tömb [hu] tömb εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
09/10/2010 Győzelem-tömb [hu] Győzelem-tömb εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
09/10/2010 üvegajtaján [hu] üvegajtaján εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
09/10/2010 megszabaduljon [hu] megszabaduljon εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές