Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
09/04/2010 extremities [en] extremities εκφώνηση 0 ψήφοι
09/04/2010 menswear [en] menswear εκφώνηση 0 ψήφοι
09/04/2010 unsound [en] unsound εκφώνηση 0 ψήφοι
09/04/2010 underwent [en] underwent εκφώνηση 0 ψήφοι
09/04/2010 undergoes [en] undergoes εκφώνηση -1 ψήφοι
09/04/2010 bonkable [en] bonkable εκφώνηση -1 ψήφοι
09/04/2010 bankable [en] bankable εκφώνηση 0 ψήφοι
09/04/2010 bonk [en] bonk εκφώνηση -1 ψήφοι
09/04/2010 bonking [en] bonking εκφώνηση -1 ψήφοι
09/04/2010 undergoing [en] undergoing εκφώνηση 2 ψήφοι
09/04/2010 familiarise [en] familiarise εκφώνηση 0 ψήφοι
09/04/2010 estrangement [en] estrangement εκφώνηση 0 ψήφοι
09/04/2010 marginalia [en] marginalia εκφώνηση 0 ψήφοι
09/04/2010 marginalized [en] marginalized εκφώνηση 0 ψήφοι
09/04/2010 morpheme [en] morpheme εκφώνηση 1 ψήφοι
09/04/2010 synchronistic [en] synchronistic εκφώνηση 0 ψήφοι
09/04/2010 phonemics [en] phonemics εκφώνηση -1 ψήφοι
09/04/2010 synchronism [en] synchronism εκφώνηση 0 ψήφοι
09/04/2010 diagnostics [en] diagnostics εκφώνηση 0 ψήφοι
09/04/2010 camshaft [en] camshaft εκφώνηση 1 ψήφοι
09/04/2010 bidding [en] bidding εκφώνηση 0 ψήφοι
09/04/2010 octopi [en] octopi εκφώνηση 0 ψήφοι
09/04/2010 photophores [en] photophores εκφώνηση 0 ψήφοι
09/04/2010 pantsuit [en] pantsuit εκφώνηση 0 ψήφοι
09/04/2010 mangling [en] mangling εκφώνηση 0 ψήφοι
09/04/2010 thrilled to bits [en] thrilled to bits εκφώνηση -1 ψήφοι
09/04/2010 Peter [en] Peter εκφώνηση -1 ψήφοι
09/04/2010 Thermos [en] Thermos εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
08/04/2010 reflex [en] reflex εκφώνηση 0 ψήφοι
08/04/2010 in real time [en] in real time εκφώνηση 0 ψήφοι