Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
22/04/2016 positivo [es] positivo εκφώνηση 0 ψήφοι
22/04/2016 negativo [es] negativo εκφώνηση 0 ψήφοι
13/04/2016 [ ] [es] [ ] εκφώνηση 0 ψήφοι
13/04/2016 $ [es] $ εκφώνηση 0 ψήφοι
13/04/2016 ; [es] ; εκφώνηση 0 ψήφοι
13/04/2016 , [es] , εκφώνηση 0 ψήφοι
13/04/2016 * [es] * εκφώνηση 0 ψήφοι
13/04/2016 estequiométricos [es] estequiométricos εκφώνηση 0 ψήφοι
13/04/2016 ¡ ! [es] ¡ ! εκφώνηση 0 ψήφοι
13/04/2016 = [es] = εκφώνηση 0 ψήφοι
13/04/2016 ( ) [es] ( ) εκφώνηση 0 ψήφοι
13/04/2016 { } [es] { } εκφώνηση 0 ψήφοι
13/04/2016 ´ [es] ´ εκφώνηση 0 ψήφοι
13/04/2016 Pilares [es] Pilares εκφώνηση 0 ψήφοι
13/04/2016 cúpricos [es] cúpricos εκφώνηση 0 ψήφοι
13/04/2016 Guayra [es] Guayra εκφώνηση 0 ψήφοι
13/04/2016 cabestrantes [es] cabestrantes εκφώνηση 0 ψήφοι
13/04/2016 arquerías [es] arquerías εκφώνηση 0 ψήφοι
13/04/2016 aerófono [es] aerófono εκφώνηση 0 ψήφοι
13/04/2016 membranófono [es] membranófono εκφώνηση 0 ψήφοι
13/04/2016 destapacaños [es] destapacaños εκφώνηση 0 ψήφοι
13/04/2016 agridulce [es] agridulce εκφώνηση 0 ψήφοι
13/04/2016 seco [es] seco εκφώνηση 0 ψήφοι
13/04/2016 tos [es] tos εκφώνηση 0 ψήφοι
13/04/2016 por ende [es] por ende εκφώνηση 0 ψήφοι
13/04/2016 tocino [es] tocino εκφώνηση 0 ψήφοι
13/04/2016 malacates [es] malacates εκφώνηση 0 ψήφοι
13/04/2016 cayesen [es] cayesen εκφώνηση 0 ψήφοι
13/04/2016 caigamos [es] caigamos εκφώνηση 0 ψήφοι
13/04/2016 caeríamos [es] caeríamos εκφώνηση 0 ψήφοι