Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
02/12/2016 Virginia Oregi [es] Virginia Oregi εκφώνηση 0 ψήφοι
30/11/2016 53 [es] 53 εκφώνηση 0 ψήφοι
30/11/2016 54 [es] 54 εκφώνηση 0 ψήφοι
30/11/2016 55 [es] 55 εκφώνηση 0 ψήφοι
30/11/2016 56 [es] 56 εκφώνηση 0 ψήφοι
30/11/2016 79 [es] 79 εκφώνηση 0 ψήφοι
30/11/2016 61 [es] 61 εκφώνηση 0 ψήφοι
30/11/2016 57 [es] 57 εκφώνηση 0 ψήφοι
30/11/2016 58 [es] 58 εκφώνηση 0 ψήφοι
30/11/2016 62 [es] 62 εκφώνηση 0 ψήφοι
30/11/2016 63 [es] 63 εκφώνηση 0 ψήφοι
30/11/2016 64 [es] 64 εκφώνηση 0 ψήφοι
30/11/2016 85 [es] 85 εκφώνηση 0 ψήφοι
30/11/2016 66 [es] 66 εκφώνηση 0 ψήφοι
30/11/2016 67 [es] 67 εκφώνηση 0 ψήφοι
30/11/2016 68 [es] 68 εκφώνηση 0 ψήφοι
30/11/2016 71 [es] 71 εκφώνηση 0 ψήφοι
30/11/2016 80 [es] 80 εκφώνηση 0 ψήφοι
30/11/2016 81 [es] 81 εκφώνηση 0 ψήφοι
30/11/2016 73 [es] 73 εκφώνηση 0 ψήφοι
30/11/2016 74 [es] 74 εκφώνηση 0 ψήφοι
30/11/2016 76 [es] 76 εκφώνηση 0 ψήφοι
30/11/2016 77 [es] 77 εκφώνηση 0 ψήφοι
30/11/2016 78 [es] 78 εκφώνηση 0 ψήφοι
30/11/2016 31 [es] 31 εκφώνηση 0 ψήφοι
30/11/2016 32 [es] 32 εκφώνηση 0 ψήφοι
30/11/2016 34 [es] 34 εκφώνηση 0 ψήφοι
30/11/2016 39 [es] 39 εκφώνηση 0 ψήφοι
30/11/2016 43 [es] 43 εκφώνηση 0 ψήφοι
30/11/2016 44 [es] 44 εκφώνηση 0 ψήφοι