Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
15/08/2016 Tratado de Versalles [es] Tratado de Versalles εκφώνηση 0 ψήφοι
15/08/2016 la crisis de 1929 [es] la crisis de 1929 εκφώνηση 0 ψήφοι
15/08/2016 Droid [es] Droid εκφώνηση 1 ψήφοι
15/08/2016 taylorismo [es] taylorismo εκφώνηση 1 ψήφοι
15/08/2016 República de Weimar [es] República de Weimar εκφώνηση 1 ψήφοι
15/08/2016 Plan Dawes [es] Plan Dawes εκφώνηση 1 ψήφοι
15/08/2016 OMC [es] OMC εκφώνηση 1 ψήφοι
15/08/2016 tener ojo de lince [es] tener ojo de lince εκφώνηση 1 ψήφοι
15/08/2016 Ley Hawley-Smoot [es] Ley Hawley-Smoot εκφώνηση 0 ψήφοι
15/08/2016 OPEP [es] OPEP εκφώνηση 1 ψήφοι
15/08/2016 pare y siga [es] pare y siga εκφώνηση 1 ψήφοι
15/08/2016 jurídico [es] jurídico εκφώνηση 1 ψήφοι
15/08/2016 jurídica [es] jurídica εκφώνηση 0 ψήφοι
15/08/2016 inflación estructural [es] inflación estructural εκφώνηση 1 ψήφοι
15/08/2016 la indexación [es] la indexación εκφώνηση 1 ψήφοι
15/08/2016 desde que el mundo es mundo [es] desde que el mundo es mundo εκφώνηση 1 ψήφοι
15/08/2016 arbitrador [es] arbitrador εκφώνηση 1 ψήφοι
15/08/2016 arbitral [es] arbitral εκφώνηση 0 ψήφοι
15/08/2016 antagónico [es] antagónico εκφώνηση 0 ψήφοι
15/08/2016 acería [es] acería εκφώνηση 0 ψήφοι
15/08/2016 acérrimo [es] acérrimo εκφώνηση 0 ψήφοι
14/08/2016 vista de lince [es] vista de lince εκφώνηση 1 ψήφοι
14/08/2016 León Trotsky [es] León Trotsky εκφώνηση 1 ψήφοι
14/08/2016 José Stalin [es] José Stalin εκφώνηση 1 ψήφοι
14/08/2016 Laura Nicholls [es] Laura Nicholls εκφώνηση 0 ψήφοι
14/08/2016 Laura Pastor [es] Laura Pastor εκφώνηση 0 ψήφοι
14/08/2016 Carmen López Pascual [es] Carmen López Pascual εκφώνηση 0 ψήφοι
14/08/2016 Carmen Sarahí [es] Carmen Sarahí εκφώνηση 0 ψήφοι
14/08/2016 Romina Marroquín [es] Romina Marroquín εκφώνηση 0 ψήφοι
14/08/2016 Romina Marroquín Payró [es] Romina Marroquín Payró εκφώνηση 0 ψήφοι