Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
21/07/2016 Paulo Henrique Ganso [es] Paulo Henrique Ganso εκφώνηση 0 ψήφοι
21/07/2016 Franco Vázquez [es] Franco Vázquez εκφώνηση 0 ψήφοι
21/07/2016 Joaquín Correa [es] Joaquín Correa εκφώνηση 0 ψήφοι
21/07/2016 Pablo Sarabia [es] Pablo Sarabia εκφώνηση 0 ψήφοι
21/07/2016 Nico Pareja [es] Nico Pareja εκφώνηση 0 ψήφοι
21/07/2016 Jorge Sampaoli [es] Jorge Sampaoli εκφώνηση 0 ψήφοι
21/07/2016 enteco [es] enteco εκφώνηση 0 ψήφοι
21/07/2016 entecos [es] entecos εκφώνηση 0 ψήφοι
21/07/2016 enteca [es] enteca εκφώνηση 0 ψήφοι
21/07/2016 entecas [es] entecas εκφώνηση 0 ψήφοι
21/07/2016 iberismo [es] iberismo εκφώνηση 0 ψήφοι
21/07/2016 substancialismo [es] substancialismo εκφώνηση 0 ψήφοι
21/07/2016 imperio colonial [es] imperio colonial εκφώνηση 0 ψήφοι
21/07/2016 mal crónico [es] mal crónico εκφώνηση 0 ψήφοι
21/07/2016 callejones sin salida [es] callejones sin salida εκφώνηση 0 ψήφοι
19/07/2016 sonatas [es] sonatas εκφώνηση 0 ψήφοι
19/07/2016 involucionado [es] involucionado εκφώνηση 0 ψήφοι
19/07/2016 monódicos [es] monódicos εκφώνηση 0 ψήφοι
19/07/2016 monódicas [es] monódicas εκφώνηση 0 ψήφοι
19/07/2016 monódica [es] monódica εκφώνηση 0 ψήφοι
19/07/2016 monodia [es] monodia εκφώνηση 0 ψήφοι
19/07/2016 semialetargados [es] semialetargados εκφώνηση 0 ψήφοι
19/07/2016 etíopes [es] etíopes εκφώνηση 0 ψήφοι
19/07/2016 bufonadas [es] bufonadas εκφώνηση 0 ψήφοι
19/07/2016 tróficos [es] tróficos εκφώνηση 0 ψήφοι
19/07/2016 red trófica [es] red trófica εκφώνηση 0 ψήφοι
19/07/2016 incorpóreas [es] incorpóreas εκφώνηση 0 ψήφοι
19/07/2016 desfilase [es] desfilase εκφώνηση 0 ψήφοι
19/07/2016 desfilases [es] desfilases εκφώνηση 0 ψήφοι
19/07/2016 desfilásemos [es] desfilásemos εκφώνηση 0 ψήφοι