Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
05/12/2016 2022 [es] 2022 εκφώνηση 0 ψήφοι
05/12/2016 2021 [es] 2021 εκφώνηση 0 ψήφοι
05/12/2016 2020 [es] 2020 εκφώνηση 0 ψήφοι
05/12/2016 2007 [es] 2007 εκφώνηση 0 ψήφοι
05/12/2016 2004 [es] 2004 εκφώνηση 0 ψήφοι
05/12/2016 2039 [es] 2039 εκφώνηση 0 ψήφοι
05/12/2016 2038 [es] 2038 εκφώνηση 0 ψήφοι
05/12/2016 2037 [es] 2037 εκφώνηση 0 ψήφοι
05/12/2016 2036 [es] 2036 εκφώνηση 0 ψήφοι
05/12/2016 2035 [es] 2035 εκφώνηση 0 ψήφοι
05/12/2016 2034 [es] 2034 εκφώνηση 0 ψήφοι
05/12/2016 2033 [es] 2033 εκφώνηση 0 ψήφοι
05/12/2016 2031 [es] 2031 εκφώνηση 0 ψήφοι
05/12/2016 2029 [es] 2029 εκφώνηση 0 ψήφοι
05/12/2016 2028 [es] 2028 εκφώνηση 0 ψήφοι
05/12/2016 2027 [es] 2027 εκφώνηση 0 ψήφοι
05/12/2016 2045 [es] 2045 εκφώνηση 0 ψήφοι
05/12/2016 2070 [es] 2070 εκφώνηση 0 ψήφοι
05/12/2016 2090 [es] 2090 εκφώνηση 0 ψήφοι
05/12/2016 2088 [es] 2088 εκφώνηση 0 ψήφοι
05/12/2016 2087 [es] 2087 εκφώνηση 0 ψήφοι
05/12/2016 2086 [es] 2086 εκφώνηση 0 ψήφοι
05/12/2016 2085 [es] 2085 εκφώνηση 0 ψήφοι
05/12/2016 2084 [es] 2084 εκφώνηση 0 ψήφοι
05/12/2016 2083 [es] 2083 εκφώνηση 0 ψήφοι
05/12/2016 2082 [es] 2082 εκφώνηση 0 ψήφοι
05/12/2016 2081 [es] 2081 εκφώνηση 0 ψήφοι
05/12/2016 2080 [es] 2080 εκφώνηση 0 ψήφοι
05/12/2016 2079 [es] 2079 εκφώνηση 0 ψήφοι
05/12/2016 2078 [es] 2078 εκφώνηση 0 ψήφοι