Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
24/07/2016 mallorquin [es] mallorquin εκφώνηση 0 ψήφοι
24/07/2016 echar el cierre [es] echar el cierre εκφώνηση 0 ψήφοι
24/07/2016 Machacuay [es] Machacuay εκφώνηση 0 ψήφοι
24/07/2016 deliberado [es] deliberado εκφώνηση 0 ψήφοι
24/07/2016 dar luz verde [es] dar luz verde εκφώνηση 0 ψήφοι
24/07/2016 Fondillón [es] Fondillón εκφώνηση 0 ψήφοι
24/07/2016 Marques de Grinon [es] Marques de Grinon εκφώνηση 0 ψήφοι
24/07/2016 Tinto Fino [es] Tinto Fino εκφώνηση 0 ψήφοι
24/07/2016 Tinta del Pais [es] Tinta del Pais εκφώνηση 0 ψήφοι
24/07/2016 Tinta de Toro [es] Tinta de Toro εκφώνηση 0 ψήφοι
24/07/2016 Tinta de Madrid [es] Tinta de Madrid εκφώνηση 0 ψήφοι
24/07/2016 monte Sinaí [es] monte Sinaí εκφώνηση 0 ψήφοι
24/07/2016 estrabones [es] estrabones εκφώνηση 0 ψήφοι
24/07/2016 estrambótica [es] estrambótica εκφώνηση 0 ψήφοι
24/07/2016 estrambóticas [es] estrambóticas εκφώνηση 0 ψήφοι
24/07/2016 estrabao [es] estrabao εκφώνηση 0 ψήφοι
24/07/2016 estrabaos [es] estrabaos εκφώνηση 0 ψήφοι
24/07/2016 coñón [es] coñón εκφώνηση 0 ψήφοι
24/07/2016 desarmá [es] desarmá εκφώνηση 0 ψήφοι
24/07/2016 estrabismos [es] estrabismos εκφώνηση 0 ψήφοι
24/07/2016 trábalo [es] trábalo εκφώνηση 0 ψήφοι
24/07/2016 trábalos [es] trábalos εκφώνηση 0 ψήφοι
24/07/2016 talabrí [es] talabrí εκφώνηση 0 ψήφοι
24/07/2016 talabricense [es] talabricense εκφώνηση 0 ψήφοι
24/07/2016 talabricenses [es] talabricenses εκφώνηση 0 ψήφοι
24/07/2016 turnios [es] turnios εκφώνηση 0 ψήφοι
24/07/2016 turnia [es] turnia εκφώνηση 0 ψήφοι
24/07/2016 turnias [es] turnias εκφώνηση 0 ψήφοι
24/07/2016 Turnio de ojos [es] Turnio de ojos εκφώνηση 0 ψήφοι
24/07/2016 bisojos [es] bisojos εκφώνηση 0 ψήφοι