Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
05/09/2016 a tal punto de [es] a tal punto de εκφώνηση 1 ψήφοι
05/09/2016 a tal grado de [es] a tal grado de εκφώνηση 1 ψήφοι
05/09/2016 cuasi [es] cuasi εκφώνηση 1 ψήφοι
05/09/2016 curva de Laffer [es] curva de Laffer εκφώνηση 1 ψήφοι
05/09/2016 desmesuradamente [es] desmesuradamente εκφώνηση 1 ψήφοι
05/09/2016 economía de la oferta [es] economía de la oferta εκφώνηση 1 ψήφοι
05/09/2016 posfordismo [es] posfordismo εκφώνηση 1 ψήφοι
05/09/2016 trasvasable [es] trasvasable εκφώνηση 1 ψήφοι
05/09/2016 trasvasamiento [es] trasvasamiento εκφώνηση 0 ψήφοι
02/09/2016 torrente oratorio [es] torrente oratorio εκφώνηση 0 ψήφοι
02/09/2016 contractualismo [es] contractualismo εκφώνηση 0 ψήφοι
02/09/2016 la cosmovisión [es] la cosmovisión εκφώνηση 0 ψήφοι
02/09/2016 crematístico [es] crematístico εκφώνηση 0 ψήφοι
02/09/2016 cristalinamente [es] cristalinamente εκφώνηση 0 ψήφοι
02/09/2016 de hoy en más [es] de hoy en más εκφώνηση 0 ψήφοι
02/09/2016 desarticulación [es] desarticulación εκφώνηση 0 ψήφοι
02/09/2016 despoblar [es] despoblar εκφώνηση 0 ψήφοι
02/09/2016 disciplinador [es] disciplinador εκφώνηση 0 ψήφοι
02/09/2016 jurídica [es] jurídica εκφώνηση 1 ψήφοι
02/09/2016 Ley Hawley-Smoot [es] Ley Hawley-Smoot εκφώνηση 1 ψήφοι
02/09/2016 Tratado de Versalles [es] Tratado de Versalles εκφώνηση 0 ψήφοι
02/09/2016 la crisis de 1929 [es] la crisis de 1929 εκφώνηση 0 ψήφοι
02/09/2016 Unión de Campesinos [es] Unión de Campesinos εκφώνηση 0 ψήφοι
02/09/2016 Acción Democrática [es] Acción Democrática εκφώνηση 0 ψήφοι
15/08/2016 Droid [es] Droid εκφώνηση 1 ψήφοι
15/08/2016 taylorismo [es] taylorismo εκφώνηση 1 ψήφοι
15/08/2016 República de Weimar [es] República de Weimar εκφώνηση 1 ψήφοι
15/08/2016 Plan Dawes [es] Plan Dawes εκφώνηση 1 ψήφοι
15/08/2016 OMC [es] OMC εκφώνηση 1 ψήφοι
15/08/2016 tener ojo de lince [es] tener ojo de lince εκφώνηση 1 ψήφοι