Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
21/07/2015 Paul Robeson [en] Paul Robeson εκφώνηση 0 ψήφοι
20/07/2015 deiform [en] deiform εκφώνηση 0 ψήφοι
20/07/2015 Frank Horsfall [en] Frank Horsfall εκφώνηση 0 ψήφοι
20/07/2015 Duolingo [en] Duolingo εκφώνηση 0 ψήφοι
20/07/2015 planners [en] planners εκφώνηση 0 ψήφοι
20/07/2015 cross-references [en] cross-references εκφώνηση 0 ψήφοι
20/07/2015 cross-referenced [en] cross-referenced εκφώνηση 0 ψήφοι
20/07/2015 start [en] start εκφώνηση 1 ψήφοι
20/07/2015 inconspicuousness [en] inconspicuousness εκφώνηση 0 ψήφοι
20/07/2015 Isbister [en] Isbister εκφώνηση 0 ψήφοι
25/06/2015 scone [en] scone εκφώνηση 0 ψήφοι
13/04/2015 Yeo [en] Yeo εκφώνηση 0 ψήφοι
13/04/2015 bona fide [en] bona fide εκφώνηση 0 ψήφοι
13/04/2015 sergeant [en] sergeant εκφώνηση 0 ψήφοι
13/04/2015 antidisestablishmentarianism [en] antidisestablishmentarianism εκφώνηση 0 ψήφοι
13/04/2015 fleur de lys [en] fleur de lys εκφώνηση 0 ψήφοι
13/04/2015 apriorism [en] apriorism εκφώνηση 0 ψήφοι
13/04/2015 gawne [en] gawne εκφώνηση 0 ψήφοι
13/04/2015 Holmes [en] Holmes εκφώνηση 0 ψήφοι
13/04/2015 enzootic [en] enzootic εκφώνηση 0 ψήφοι
13/04/2015 Creswick [en] Creswick εκφώνηση 0 ψήφοι
13/04/2015 Rachel Weisz [en] Rachel Weisz εκφώνηση 0 ψήφοι
13/04/2015 online [en] online εκφώνηση 0 ψήφοι
13/04/2015 Phantom Menace [en] Phantom Menace εκφώνηση 0 ψήφοι
13/04/2015 Matt Groening [en] Matt Groening εκφώνηση 0 ψήφοι
13/04/2015 Charles Stewart Parnell [en] Charles Stewart Parnell εκφώνηση 0 ψήφοι
13/04/2015 Mekong [en] Mekong εκφώνηση 0 ψήφοι
13/04/2015 Caribbean Sea [en] Caribbean Sea εκφώνηση 0 ψήφοι
13/04/2015 day out [en] day out εκφώνηση 0 ψήφοι
13/04/2015 fonsecaea [en] fonsecaea εκφώνηση 0 ψήφοι