Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
25/03/2013 每日 [wuu] 每日 εκφώνηση 0 ψήφοι
05/03/2013 理性 [wuu] 理性 εκφώνηση 0 ψήφοι
05/03/2013 領地 [wuu] 領地 εκφώνηση 0 ψήφοι
05/03/2013 粵語 [wuu] 粵語 εκφώνηση -1 ψήφοι
05/03/2013 燂茶 [wuu] 燂茶 εκφώνηση 0 ψήφοι
05/03/2013 冷淡 [wuu] 冷淡 εκφώνηση 0 ψήφοι
05/03/2013 論理 [wuu] 論理 εκφώνηση 0 ψήφοι
05/03/2013 漢方 [wuu] 漢方 εκφώνηση 0 ψήφοι
05/03/2013 [wuu] 注 εκφώνηση 0 ψήφοι
05/03/2013 密度 [wuu] 密度 εκφώνηση 0 ψήφοι
05/03/2013 長大 [wuu] 長大 εκφώνηση 0 ψήφοι
05/03/2013 宕地 [wuu] 宕地 εκφώνηση 0 ψήφοι
05/03/2013 様式 [wuu] 様式 εκφώνηση 0 ψήφοι
03/03/2013 [wuu] 尼 εκφώνηση 0 ψήφοι
03/03/2013 [wuu] 週 εκφώνηση 0 ψήφοι
03/03/2013 [wuu] 伴 εκφώνηση 0 ψήφοι
03/03/2013 [wuu] 繁 εκφώνηση 0 ψήφοι
03/03/2013 [wuu] 萍 εκφώνηση 0 ψήφοι
03/03/2013 [wuu] 評 εκφώνηση 0 ψήφοι
03/03/2013 [wuu] 迷 εκφώνηση 0 ψήφοι
03/03/2013 [wuu] 確 εκφώνηση 0 ψήφοι
03/03/2013 長壽 [wuu] 長壽 εκφώνηση 0 ψήφοι
03/03/2013 [wuu] 壽 εκφώνηση 0 ψήφοι
03/03/2013 恋爱 [wuu] 恋爱 εκφώνηση 0 ψήφοι
03/03/2013 [wuu] 先 εκφώνηση 0 ψήφοι
03/03/2013 皮帶 [wuu] 皮帶 εκφώνηση 0 ψήφοι
03/03/2013 批貨 [wuu] 批貨 εκφώνηση 0 ψήφοι
03/03/2013 [wuu] 批 εκφώνηση 0 ψήφοι
03/03/2013 怯熱 [wuu] 怯熱 εκφώνηση 0 ψήφοι
03/03/2013 [wuu] 怯 εκφώνηση 0 ψήφοι