Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
24/08/2015 bracia morawscy [pl] bracia morawscy εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2015 bracia Pańscy [pl] bracia Pańscy εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2015 bracia świeccy [pl] bracia świeccy εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2015 bracia zakonni [pl] bracia zakonni εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2015 ojcowie zakonni [pl] ojcowie zakonni εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2015 bractwo kurkowe [pl] bractwo kurkowe εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2015 sodalicja [pl] sodalicja εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2015 bractwo miłosierdzia [pl] bractwo miłosierdzia εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2015 bractwo różańcowe [pl] bractwo różańcowe εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2015 brewe [pl] brewe εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2015 list apostolski [pl] list apostolski εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2015 list papieski [pl] list papieski εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2015 orędzie papieskie [pl] orędzie papieskie εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2015 liturgia godzin [pl] liturgia godzin εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2015 brewiarz klasztorny [pl] brewiarz klasztorny εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2015 Całun Turyński [pl] Całun Turyński εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2015 cela klasztorna [pl] cela klasztorna εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2015 odprawić [pl] odprawić εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2015 duchowe znamię [pl] duchowe znamię εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2015 pożądliwość [pl] pożądliwość εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2015 chleb kwaszony [pl] chleb kwaszony εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2015 chleb niekwaszony [pl] chleb niekwaszony εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2015 chleb przaśny [pl] chleb przaśny εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2015 chleby pokładne [pl] chleby pokładne εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2015 chóry anielskie [pl] chóry anielskie εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2015 chronologia biblijna [pl] chronologia biblijna εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2015 chrystusowcy [pl] chrystusowcy εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2015 Towarzystwo Chrystusowe [pl] Towarzystwo Chrystusowe εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2015 córka chrzestna [pl] córka chrzestna εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2015 syn chrzestny [pl] syn chrzestny εκφώνηση 0 ψήφοι