Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
26/10/2014 determinanta [pl] determinanta εκφώνηση 0 ψήφοι
26/10/2014 powstać [pl] powstać εκφώνηση 0 ψήφοι
26/10/2014 ustosunkować się [pl] ustosunkować się εκφώνηση 0 ψήφοι
26/10/2014 pojęcie [pl] pojęcie εκφώνηση 0 ψήφοι
26/10/2014 gruntowny [pl] gruntowny εκφώνηση 0 ψήφοι
26/10/2014 solidność [pl] solidność εκφώνηση 0 ψήφοι
26/10/2014 kolegialność [pl] kolegialność εκφώνηση 0 ψήφοι
26/10/2014 Konstrukt [pl] Konstrukt εκφώνηση 0 ψήφοι
26/10/2014 prostolinijny [pl] prostolinijny εκφώνηση 0 ψήφοι
26/10/2014 przerośnięty [pl] przerośnięty εκφώνηση 0 ψήφοι
26/10/2014 nieostry [pl] nieostry εκφώνηση 0 ψήφοι
26/10/2014 hartować się [pl] hartować się εκφώνηση 0 ψήφοι
26/10/2014 wartościujący [pl] wartościujący εκφώνηση 0 ψήφοι
26/10/2014 policentryczność [pl] policentryczność εκφώνηση 0 ψήφοι
26/10/2014 policentryczny [pl] policentryczny εκφώνηση 0 ψήφοι
26/10/2014 poliarchiczność [pl] poliarchiczność εκφώνηση 0 ψήφοι
26/10/2014 poliarchiczny [pl] poliarchiczny εκφώνηση 0 ψήφοι
26/10/2014 substancjalny [pl] substancjalny εκφώνηση 0 ψήφοι
26/10/2014 zdiagnozować [pl] zdiagnozować εκφώνηση 0 ψήφοι
26/10/2014 dotychczasowy [pl] dotychczasowy εκφώνηση 0 ψήφοι
26/10/2014 nieokrzepły [pl] nieokrzepły εκφώνηση 0 ψήφοι
26/10/2014 prognozować [pl] prognozować εκφώνηση 0 ψήφοι
26/10/2014 prognostyczny [pl] prognostyczny εκφώνηση 0 ψήφοι
26/10/2014 odzwierciedlenie [pl] odzwierciedlenie εκφώνηση 0 ψήφοι
26/10/2014 wojujący [pl] wojujący εκφώνηση 0 ψήφοι
26/10/2014 oznakować [pl] oznakować εκφώνηση 0 ψήφοι
26/10/2014 oznakowanie [pl] oznakowanie εκφώνηση 0 ψήφοι
26/10/2014 sektorowy [pl] sektorowy εκφώνηση 0 ψήφοι
22/02/2013 przemyśleć [pl] przemyśleć εκφώνηση 0 ψήφοι
22/02/2013 nacjonalistyczny [pl] nacjonalistyczny εκφώνηση 0 ψήφοι