Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
22/02/2013 pluralny [pl] pluralny εκφώνηση 0 ψήφοι
22/02/2013 generować [pl] generować εκφώνηση 0 ψήφοι
22/02/2013 policjantka [pl] policjantka εκφώνηση 0 ψήφοι
22/02/2013 politologia [pl] politologia εκφώνηση 0 ψήφοι
22/02/2013 politolog [pl] politolog εκφώνηση 0 ψήφοι
22/02/2013 politologiczny [pl] politologiczny εκφώνηση 0 ψήφοι
22/02/2013 unijny [pl] unijny εκφώνηση 0 ψήφοι
22/02/2013 populizm [pl] populizm εκφώνηση 0 ψήφοι
22/02/2013 populistyczny [pl] populistyczny εκφώνηση 0 ψήφοι
22/02/2013 stanowienie [pl] stanowienie εκφώνηση 0 ψήφοι
22/02/2013 procesyjny [pl] procesyjny εκφώνηση 0 ψήφοι
22/02/2013 Mokówko [pl] Mokówko εκφώνηση 0 ψήφοι
22/02/2013 cywil [pl] cywil εκφώνηση 0 ψήφοι
22/02/2013 pozwany [pl] pozwany εκφώνηση 0 ψήφοι
22/02/2013 powszechność [pl] powszechność εκφώνηση 0 ψήφοι
22/02/2013 pozycja [pl] pozycja εκφώνηση 0 ψήφοι
22/02/2013 pozycjonować [pl] pozycjonować εκφώνηση 0 ψήφοι
22/02/2013 pozycjonowanie [pl] pozycjonowanie εκφώνηση 0 ψήφοι
22/02/2013 deklaratywny [pl] deklaratywny εκφώνηση 0 ψήφοι
22/02/2013 umawiać [pl] umawiać εκφώνηση 0 ψήφοι
22/02/2013 stosunkowy [pl] stosunkowy εκφώνηση 0 ψήφοι
22/02/2013 wymierny [pl] wymierny εκφώνηση 0 ψήφοι
22/02/2013 dziedzina [pl] dziedzina εκφώνηση 0 ψήφοι
22/02/2013 materialny [pl] materialny εκφώνηση 0 ψήφοι
22/02/2013 ponadnarodowy [pl] ponadnarodowy εκφώνηση 0 ψήφοι
22/02/2013 opiekuńczy [pl] opiekuńczy εκφώνηση 0 ψήφοι
22/02/2013 opiekuńczość [pl] opiekuńczość εκφώνηση 0 ψήφοι
22/02/2013 samostanowienie [pl] samostanowienie εκφώνηση 0 ψήφοι
22/02/2013 traktatowy [pl] traktatowy εκφώνηση 0 ψήφοι
22/02/2013 preambuła [pl] preambuła εκφώνηση 0 ψήφοι