Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
09/10/2013 nuclease [en] nuclease εκφώνηση 0 ψήφοι
06/10/2013 teleport [en] teleport εκφώνηση 0 ψήφοι
06/10/2013 cruises [en] cruises εκφώνηση 0 ψήφοι
06/10/2013 overcooked [en] overcooked εκφώνηση 0 ψήφοι
06/10/2013 creamy [en] creamy εκφώνηση 0 ψήφοι
06/10/2013 bolstered [en] bolstered εκφώνηση 0 ψήφοι
06/10/2013 reevaluating [en] reevaluating εκφώνηση 0 ψήφοι
06/10/2013 canonise [en] canonise εκφώνηση 1 ψήφοι
06/10/2013 ill-mannered [en] ill-mannered εκφώνηση 0 ψήφοι
06/10/2013 blanketed [en] blanketed εκφώνηση 0 ψήφοι
06/10/2013 positivity [en] positivity εκφώνηση 0 ψήφοι
06/10/2013 confining [en] confining εκφώνηση 0 ψήφοι
06/10/2013 democracies [en] democracies εκφώνηση 0 ψήφοι
06/10/2013 Newberry [en] Newberry εκφώνηση 0 ψήφοι
06/10/2013 tropism [en] tropism εκφώνηση 0 ψήφοι
06/10/2013 assessing [en] assessing εκφώνηση 1 ψήφοι
06/10/2013 retinal [en] retinal εκφώνηση 0 ψήφοι
06/10/2013 Cascades [en] Cascades εκφώνηση 0 ψήφοι
06/10/2013 shrieking [en] shrieking εκφώνηση 0 ψήφοι
06/10/2013 approvingly [en] approvingly εκφώνηση 0 ψήφοι
06/10/2013 juicing [en] juicing εκφώνηση 0 ψήφοι
06/03/2013 galavant [en] galavant εκφώνηση 0 ψήφοι
06/03/2013 pasted [en] pasted εκφώνηση 1 ψήφοι
06/03/2013 evolutionist [en] evolutionist εκφώνηση 0 ψήφοι
06/03/2013 quavering [en] quavering εκφώνηση 0 ψήφοι
06/03/2013 contrive [en] contrive εκφώνηση 0 ψήφοι
06/03/2013 uncoordinated [en] uncoordinated εκφώνηση 0 ψήφοι
06/03/2013 stuttering [en] stuttering εκφώνηση 0 ψήφοι
06/03/2013 disconnected [en] disconnected εκφώνηση 2 ψήφοι
06/03/2013 mellowing [en] mellowing εκφώνηση 0 ψήφοι