Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
24/07/2015 باختن [fa] باختن εκφώνηση 0 ψήφοι
24/07/2015 حمام رفتن [fa] حمام رفتن εκφώνηση 0 ψήφοι
24/07/2015 صحبت کردن [fa] صحبت کردن εκφώνηση 0 ψήφοι
24/07/2015 علی اکبر هاشمی رفسنجانی [fa] علی اکبر هاشمی رفسنجانی εκφώνηση 0 ψήφοι
24/07/2015 با [fa] با εκφώνηση 0 ψήφοι
24/07/2015 گرسنمه [fa] گرسنمه εκφώνηση 0 ψήφοι
24/07/2015 ریختن [fa] ریختن εκφώνηση 0 ψήφοι
24/07/2015 بخرم [fa] بخرم εκφώνηση 0 ψήφοι
22/07/2015 هر [fa] هر εκφώνηση 0 ψήφοι
22/07/2015 دادگاه نظامی [fa] دادگاه نظامی εκφώνηση 0 ψήφοι
22/07/2015 خارجی [fa] خارجی εκφώνηση 0 ψήφοι
22/07/2015 طرف [fa] طرف εκφώνηση 0 ψήφοι
22/07/2015 صدا [fa] صدا εκφώνηση 0 ψήφοι
22/07/2015 فقط [fa] فقط εκφώνηση 0 ψήφοι
22/07/2015 نامه [fa] نامه εκφώνηση 0 ψήφοι
22/07/2015 صبحانه [fa] صبحانه εκφώνηση 0 ψήφοι
22/07/2015 گرسنه [fa] گرسنه εκφώνηση 0 ψήφοι
22/07/2015 تشنه [fa] تشنه εκφώνηση 0 ψήφοι
22/07/2015 آفتاب [fa] آفتاب εκφώνηση 0 ψήφοι
22/07/2015 دستمال کاغذی [fa] دستمال کاغذی εκφώνηση 0 ψήφοι
22/07/2015 فنجون [fa] فنجون εκφώνηση 0 ψήφοι
12/01/2011 اصفهان [fa] اصفهان εκφώνηση 0 ψήφοι
12/01/2011 فقيهي [fa] فقيهي εκφώνηση 0 ψήφοι
12/01/2011 پريسا [fa] پريسا εκφώνηση 0 ψήφοι
12/01/2011 عاشقانه [fa] عاشقانه εκφώνηση 0 ψήφοι
12/01/2011 هکر [fa] هکر εκφώνηση 0 ψήφοι
12/01/2011 لرستان [fa] لرستان εκφώνηση 0 ψήφοι
12/01/2011 فراز [fa] فراز εκφώνηση 0 ψήφοι
12/01/2011 برومند [fa] برومند εκφώνηση 0 ψήφοι
12/01/2011 مرخصی [fa] مرخصی εκφώνηση 0 ψήφοι