it_takes_two_to_tango

Ωχ! Δεν υπάρχει καμιά λέξη.