εκφράσεις για μετακίνηση στην πόλη στα αραβικά

Η ανάγκη να ρωτήσουμε έναν ντόπιο που μπορούμε να πάρουμε το λεωφορείο ή ένα ταξί είναι μια περίπτωση που σχεδόν όλοι έχουν βρεθεί σε κάποιο σημείο της ζωής τους. Αυτός ο οδηγός περιλαμβάνει φράσεις που θα σας βοηθήσουν στις μεταφορές σας όταν ταξιδεύετε.


Download the mobile app so you can have all the content at hand at any time.

App Store Google Play