εκφράσεις για οδηγίες στο δρόμο στα βασκικά

«Στρίψτε στον πρώτο δρόμο δεξιά», «Συνεχίστε ευθεία»... Μαθαίνοντας να ζητάμε και να καταλαβαίνουμε οδηγίες όταν επισκεπτόμαστε ένα καινούργιο τόπο είναι αναπόσπαστο κομμάτι ενός ταξιδιού, παρόλες τις εξελίξεις στην τεχνολογία σε αυτόν τον τομέα. Εδώ θα βρείτε χρήσιμες φράσεις για τέτοιου είδους περιπτώσεις.


Download the mobile app so you can have all the content at hand at any time.

App Store Google Play