λεξιλόγιο τοποθεσιών στα βασκικά

Προσπαθώντας να βρείτε μια τουαλέτα στο Παρίσι ή το κοντινότερο Μετρό στη Μαδρίτη είναι απλώς μερικές από τις περιπτώσεις που μπορεί να βρεθείτε εάν ταξιδέψετε στη Γαλλία ή στην Ισπανία. Έχοντας γνώση του παρακάτω βασικού λεξιλογίου θα σας βοηθήσει σε πολλές περιπτώσεις.


Download the mobile app so you can have all the content at hand at any time.

App Store Google Play