εκφράσεις και διάλογοι για εστιατόριο στα βασκικά

Πολλοί δυσκολεύονται όταν πρέπει να παραγγείλουν φαγητό ή ποτό σε μια γλώσσα που δεν γνωρίζουν. Αυτός ο οδηγός θα κάνει εκείνες τις στιγμές σε κάποιο καφέ, μπαρ ή εστιατόριο ευκολότερες.


Download the mobile app so you can have all the content at hand at any time.

App Store Google Play