καθημερινές εκφράσεις στα γερμανικά

Κάθε γλώσσα έχει φράσεις οι οποίες χρησιμοποιούνται συνεχώς από τους ομιλητές της. Σε αυτόν τον οδηγό θα βρείτε μερικές από αυτές τις φράσεις που θα σας είναι χρήσιμες σε κάθε περίπτωση.