εκφράσεις για μετακίνηση στην πόλη στα ισπανικά

Η ανάγκη να ρωτήσουμε έναν ντόπιο που μπορούμε να πάρουμε το λεωφορείο ή ένα ταξί είναι μια περίπτωση που σχεδόν όλοι έχουν βρεθεί σε κάποιο σημείο της ζωής τους. Αυτός ο οδηγός περιλαμβάνει φράσεις που θα σας βοηθήσουν στις μεταφορές σας όταν ταξιδεύετε.