εκφράσεις για οδηγίες στο δρόμο στα περσικά

«Στρίψτε στον πρώτο δρόμο δεξιά», «Συνεχίστε ευθεία»... Μαθαίνοντας να ζητάμε και να καταλαβαίνουμε οδηγίες όταν επισκεπτόμαστε ένα καινούργιο τόπο είναι αναπόσπαστο κομμάτι ενός ταξιδιού, παρόλες τις εξελίξεις στην τεχνολογία σε αυτόν τον τομέα. Εδώ θα βρείτε χρήσιμες φράσεις για τέτοιου είδους περιπτώσεις.