εκφράσεις για χαιρετισμό, αποχαιρετισμό και συγγνώμη στα τσεχικά

Είναι σημαντικό να προσέχουμε τους τρόπους μας όταν μιλάμε σε μια ξένη γλώσσα, ειδικά όταν ταξιδεύουμε στο εξωτερικό. Η ευγένεια είναι αναπόσπαστο κομμάτι του κόσμου στον οποίο ζούμε και εκφράσεις όπως “παρακαλώ” ή “ευχαριστώ” είναι κοινές σε όλες τις γλώσσες. Οι βασικές γνώσεις τέτοιου είδους λέξεων μπορεί να είναι πολύ χρήσιμες.


Download the mobile app so you can have all the content at hand at any time.

App Store Google Play