Γλώσσα: Μαπουδουγκούν [Mapudungun]

Πίσω στα Μαπουδουγκούν

 • regle εκφώνηση regle
 • kollella εκφώνηση kollella
 • Mapudungun εκφώνηση Mapudungun
 • mo εκφώνηση mo
 • ruka εκφώνηση ruka
 • kodkülla εκφώνηση kodkülla
 • antü εκφώνηση antü
 • domo εκφώνηση domo
 • küyeṉ εκφώνηση küyeṉ
 • fill εκφώνηση fill
 • lil εκφώνηση lil
 • walüg εκφώνηση walüg
 • ayelen εκφώνηση ayelen
 • meli εκφώνηση meli
 • am εκφώνηση am
 • chao εκφώνηση chao
 • kayu εκφώνηση kayu
 • püḻü εκφώνηση püḻü
 • papay εκφώνηση papay
 • mawüṉ εκφώνηση mawüṉ
 • dungun εκφώνηση dungun
 • awka εκφώνηση awka
 • pingen εκφώνηση pingen
 • piwke εκφώνηση piwke
 • kallfü εκφώνηση kallfü
 • kom εκφώνηση kom
 • kuse εκφώνηση kuse
 • küla εκφώνηση küla
 • wiya εκφώνηση wiya
 • chem εκφώνηση chem
 • ñaña εκφώνηση ñaña
 • mari mari εκφώνηση mari mari
 • sumel εκφώνηση sumel
 • kutri εκφώνηση kutri
 • pewü εκφώνηση pewü
 • ayiwkülen εκφώνηση ayiwkülen
 • eymi εκφώνηση eymi
 • ütrüftükuafimün εκφώνηση ütrüftükuafimün
 • tromü εκφώνηση tromü
 • mapu εκφώνηση mapu
 • makuñ εκφώνηση makuñ
 • rere εκφώνηση rere
 • aylla εκφώνηση aylla
 • wüṉ εκφώνηση wüṉ
 • pura εκφώνηση pura
 • pangi εκφώνηση pangi
 • challa εκφώνηση challa
 • mongen εκφώνηση mongen
 • iñche εκφώνηση iñche
 • kuram εκφώνηση kuram
 • trukur εκφώνηση trukur
 • ṉamuṉ εκφώνηση ṉamuṉ
 • ngulngu εκφώνηση ngulngu
 • chachay εκφώνηση chachay
 • liwen εκφώνηση liwen
 • kuralnge εκφώνηση kuralnge
 • kochü εκφώνηση kochü
 • pichiwentru εκφώνηση pichiwentru
 • ñire εκφώνηση ñire
 • l'ewfü εκφώνηση l'ewfü
 • fütra kuyfi εκφώνηση fütra kuyfi
 • wirintukuwe εκφώνηση wirintukuwe
 • wingkadungun εκφώνηση wingkadungun
 • perkü εκφώνηση perkü
 • iñchiw εκφώνηση iñchiw
 • awna εκφώνηση awna
 • mapu küzaw εκφώνηση mapu küzaw
 • trapi εκφώνηση trapi
 • küḻa εκφώνηση küḻa
 • wüle εκφώνηση wüle
 • kangelu εκφώνηση kangelu
 • koneku εκφώνηση koneku
 • kiñe εκφώνηση kiñe
 • pichidomo εκφώνηση pichidomo
 • kewüṉ εκφώνηση kewüṉ
 • kempu εκφώνηση kempu
 • ṉamuṉ εκφώνηση ṉamuṉ
 • iney εκφώνηση iney
 • choyke εκφώνηση choyke
 • wayki εκφώνηση wayki
 • zugun εκφώνηση zugun
 • lamuen εκφώνηση lamuen
 • anchü εκφώνηση anchü
 • kofke εκφώνηση kofke
 • pichuñ εκφώνηση pichuñ
 • dengüll εκφώνηση dengüll
 • llalla εκφώνηση llalla
 • Ankawenu εκφώνηση Ankawenu
 • weku εκφώνηση weku
 • Chollcholl εκφώνηση Chollcholl