Γλώσσα: Αγγλικά [English]

Πίσω στα Αγγλικά

 • calendar εκφώνηση calendar
 • clown εκφώνηση clown
 • bring εκφώνηση bring
 • picture εκφώνηση picture
 • tomb εκφώνηση tomb
 • bohemian εκφώνηση bohemian
 • The Beatles εκφώνηση The Beatles
 • Leo εκφώνηση Leo
 • bone εκφώνηση bone
 • pancreas εκφώνηση pancreas
 • modern εκφώνηση modern
 • McDonalds εκφώνηση McDonalds
 • cinnamon εκφώνηση cinnamon
 • run εκφώνηση run
 • middle εκφώνηση middle
 • their εκφώνηση their
 • category εκφώνηση category
 • excellent εκφώνηση excellent
 • costume εκφώνηση costume
 • Viber εκφώνηση Viber
 • unfortunately εκφώνηση unfortunately
 • family εκφώνηση family
 • all εκφώνηση all
 • truck εκφώνηση truck
 • volume εκφώνηση volume
 • country εκφώνηση country
 • huge εκφώνηση huge
 • cyan εκφώνηση cyan
 • manual εκφώνηση manual
 • launch εκφώνηση launch
 • play εκφώνηση play
 • pasta εκφώνηση pasta
 • status quo εκφώνηση status quo
 • nine εκφώνηση nine
 • Chipotle εκφώνηση Chipotle
 • curve εκφώνηση curve
 • actually εκφώνηση actually
 • heat εκφώνηση heat
 • wall εκφώνηση wall
 • Nicosia εκφώνηση Nicosia
 • long εκφώνηση long
 • eyebrow εκφώνηση eyebrow
 • excursion εκφώνηση excursion
 • letter εκφώνηση letter
 • cook εκφώνηση cook
 • blonde εκφώνηση blonde
 • male εκφώνηση male
 • catastrophe εκφώνηση catastrophe
 • sheet εκφώνηση sheet
 • taught εκφώνηση taught
 • audience εκφώνηση audience
 • nausea εκφώνηση nausea
 • gay εκφώνηση gay
 • hereditary εκφώνηση hereditary
 • failure εκφώνηση failure
 • forward εκφώνηση forward
 • career εκφώνηση career
 • neutral εκφώνηση neutral
 • juice εκφώνηση juice
 • awe εκφώνηση awe
 • girdle εκφώνηση girdle
 • banker εκφώνηση banker
 • browser εκφώνηση browser
 • leave εκφώνηση leave
 • doctor εκφώνηση doctor
 • ideal εκφώνηση ideal
 • enjoy εκφώνηση enjoy
 • Beefeater εκφώνηση Beefeater
 • Celsius εκφώνηση Celsius
 • research εκφώνηση research
 • manager εκφώνηση manager
 • cupboard εκφώνηση cupboard
 • brain εκφώνηση brain
 • wax εκφώνηση wax
 • Syrah εκφώνηση Syrah
 • eight εκφώνηση eight
 • cloud εκφώνηση cloud
 • risen εκφώνηση risen
 • entrance εκφώνηση entrance
 • grey εκφώνηση grey
 • tram εκφώνηση tram
 • Hulk εκφώνηση Hulk
 • taupe εκφώνηση taupe
 • large εκφώνηση large
 • Charlotte εκφώνηση Charlotte
 • Coachella εκφώνηση Coachella
 • Washington εκφώνηση Washington
 • currently εκφώνηση currently
 • egg εκφώνηση egg
 • feel εκφώνηση feel