Γλώσσα: Αγγλικά [English]

Πίσω στα Αγγλικά

 • youth εκφώνηση youth
 • lingerie εκφώνηση lingerie
 • our εκφώνηση our
 • quilt εκφώνηση quilt
 • Dublin εκφώνηση Dublin
 • little εκφώνηση little
 • Sunday εκφώνηση Sunday
 • vegetables εκφώνηση vegetables
 • meme εκφώνηση meme
 • lieutenant εκφώνηση lieutenant
 • student εκφώνηση student
 • again εκφώνηση again
 • Hewlett-Packard εκφώνηση Hewlett-Packard
 • ear εκφώνηση ear
 • beige εκφώνηση beige
 • question εκφώνηση question
 • squirrel εκφώνηση squirrel
 • turtle εκφώνηση turtle
 • summer εκφώνηση summer
 • two εκφώνηση two
 • eye εκφώνηση eye
 • man εκφώνηση man
 • trousers εκφώνηση trousers
 • chance εκφώνηση chance
 • humor εκφώνηση humor
 • Chicago εκφώνηση Chicago
 • word εκφώνηση word
 • iron εκφώνηση iron
 • science εκφώνηση science
 • penis εκφώνηση penis
 • though εκφώνηση though
 • neither εκφώνηση neither
 • BMW εκφώνηση BMW
 • ant εκφώνηση ant
 • wifi εκφώνηση wifi
 • stupid εκφώνηση stupid
 • Russia εκφώνηση Russia
 • Seal εκφώνηση Seal
 • beyond εκφώνηση beyond
 • fragile εκφώνηση fragile
 • goodbye εκφώνηση goodbye
 • van εκφώνηση van
 • address εκφώνηση address
 • China εκφώνηση China
 • hair εκφώνηση hair
 • face εκφώνηση face
 • Huawei εκφώνηση Huawei
 • soul εκφώνηση soul
 • of εκφώνηση of
 • mouth εκφώνηση mouth
 • cousin εκφώνηση cousin
 • V εκφώνηση V
 • we εκφώνηση we
 • interesting εκφώνηση interesting
 • dude εκφώνηση dude
 • an εκφώνηση an
 • women εκφώνηση women
 • coffee εκφώνηση coffee
 • finger εκφώνηση finger
 • sui generis εκφώνηση sui generis
 • beer εκφώνηση beer
 • owl εκφώνηση owl
 • about εκφώνηση about
 • shirt εκφώνηση shirt
 • red εκφώνηση red
 • aubergine εκφώνηση aubergine
 • chin εκφώνηση chin
 • the εκφώνηση the
 • t-shirt εκφώνηση t-shirt
 • secretary εκφώνηση secretary
 • whisky εκφώνηση whisky
 • village εκφώνηση village
 • favourite εκφώνηση favourite
 • please εκφώνηση please
 • champagne εκφώνηση champagne
 • vagina εκφώνηση vagina
 • octopus εκφώνηση octopus
 • hat εκφώνηση hat
 • Halloween εκφώνηση Halloween
 • amateur εκφώνηση amateur
 • advantage εκφώνηση advantage
 • crayon εκφώνηση crayon
 • am εκφώνηση am
 • era εκφώνηση era
 • milk εκφώνηση milk
 • receipt εκφώνηση receipt
 • Wikipedia εκφώνηση Wikipedia
 • actor εκφώνηση actor
 • Apocalypse Now εκφώνηση Apocalypse Now
 • and εκφώνηση and