Γλώσσα: Αγγλικά [English]

Πίσω στα Αγγλικά

 • zero εκφώνηση zero
 • air εκφώνηση air
 • architect εκφώνηση architect
 • Samsung εκφώνηση Samsung
 • beach εκφώνηση beach
 • back εκφώνηση back
 • three εκφώνηση three
 • jar εκφώνηση jar
 • Ralph Lauren εκφώνηση Ralph Lauren
 • process εκφώνηση process
 • towel εκφώνηση towel
 • climb εκφώνηση climb
 • tooth εκφώνηση tooth
 • selfie εκφώνηση selfie
 • archive εκφώνηση archive
 • square εκφώνηση square
 • oregano εκφώνηση oregano
 • bikini εκφώνηση bikini
 • hamburger εκφώνηση hamburger
 • Spotify εκφώνηση Spotify
 • fight εκφώνηση fight
 • Aurora εκφώνηση Aurora
 • basil εκφώνηση basil
 • courage εκφώνηση courage
 • onion εκφώνηση onion
 • zucchini εκφώνηση zucchini
 • emoji εκφώνηση emoji
 • Givenchy εκφώνηση Givenchy
 • on εκφώνηση on
 • Triumph εκφώνηση Triumph
 • dictionary εκφώνηση dictionary
 • side εκφώνηση side
 • hey εκφώνηση hey
 • these εκφώνηση these
 • major εκφώνηση major
 • Portugal εκφώνηση Portugal
 • Marlboro εκφώνηση Marlboro
 • SUV εκφώνηση SUV
 • minute εκφώνηση minute
 • taxi εκφώνηση taxi
 • sandwich εκφώνηση sandwich
 • patience εκφώνηση patience
 • at εκφώνηση at
 • shot εκφώνηση shot
 • annihilation εκφώνηση annihilation
 • chandelier εκφώνηση chandelier
 • fur εκφώνηση fur
 • feature εκφώνηση feature
 • shoulder εκφώνηση shoulder
 • H εκφώνηση H
 • C.E.O. εκφώνηση C.E.O.
 • buoy εκφώνηση buoy
 • pineapple εκφώνηση pineapple
 • daughter εκφώνηση daughter
 • vocabulary εκφώνηση vocabulary
 • avenue εκφώνηση avenue
 • blue εκφώνηση blue
 • definitely εκφώνηση definitely
 • professor εκφώνηση professor
 • nature εκφώνηση nature
 • 14 εκφώνηση 14
 • suicide εκφώνηση suicide
 • message εκφώνηση message
 • consultant εκφώνηση consultant
 • was εκφώνηση was
 • picture εκφώνηση picture
 • future εκφώνηση future
 • garden εκφώνηση garden
 • audio εκφώνηση audio
 • drawer εκφώνηση drawer
 • cold εκφώνηση cold
 • Egypt εκφώνηση Egypt
 • table εκφώνηση table
 • Marylebone εκφώνηση Marylebone
 • Worcestershire εκφώνηση Worcestershire
 • butter εκφώνηση butter
 • bottle εκφώνηση bottle
 • Winchester εκφώνηση Winchester
 • because εκφώνηση because
 • model εκφώνηση model
 • Schweppes εκφώνηση Schweppes
 • sour εκφώνηση sour
 • Saucony εκφώνηση Saucony
 • alien εκφώνηση alien
 • ceiling εκφώνηση ceiling
 • English εκφώνηση English
 • mole εκφώνηση mole
 • lion εκφώνηση lion
 • Gloucester εκφώνηση Gloucester
 • colonel εκφώνηση colonel