Γλώσσα: Αγγλικά [English]

Πίσω στα Αγγλικά

 • Tanqueray εκφώνηση Tanqueray
 • suicide εκφώνηση suicide
 • minute εκφώνηση minute
 • professor εκφώνηση professor
 • emoji εκφώνηση emoji
 • was εκφώνηση was
 • drawer εκφώνηση drawer
 • law εκφώνηση law
 • top εκφώνηση top
 • thousand εκφώνηση thousand
 • for εκφώνηση for
 • heel εκφώνηση heel
 • viral εκφώνηση viral
 • Yorkshire εκφώνηση Yorkshire
 • hamburger εκφώνηση hamburger
 • draw εκφώνηση draw
 • Braille εκφώνηση Braille
 • alien εκφώνηση alien
 • avenue εκφώνηση avenue
 • listen εκφώνηση listen
 • editor εκφώνηση editor
 • four εκφώνηση four
 • java εκφώνηση java
 • parrot εκφώνηση parrot
 • nail εκφώνηση nail
 • stalker εκφώνηση stalker
 • Porsche εκφώνηση Porsche
 • weather εκφώνηση weather
 • happy εκφώνηση happy
 • diplomat εκφώνηση diplomat
 • under εκφώνηση under
 • tummy εκφώνηση tummy
 • predator εκφώνηση predator
 • Asia εκφώνηση Asia
 • rubber εκφώνηση rubber
 • laughter εκφώνηση laughter
 • anything εκφώνηση anything
 • tier εκφώνηση tier
 • above εκφώνηση above
 • button εκφώνηση button
 • table εκφώνηση table
 • Levis εκφώνηση Levis
 • colonel εκφώνηση colonel
 • weird εκφώνηση weird
 • Coca Cola εκφώνηση Coca Cola
 • buoy εκφώνηση buoy
 • pin εκφώνηση pin
 • garden εκφώνηση garden
 • lilac εκφώνηση lilac
 • brochure εκφώνηση brochure
 • caution εκφώνηση caution
 • wardrobe εκφώνηση wardrobe
 • region εκφώνηση region
 • train εκφώνηση train
 • legumes εκφώνηση legumes
 • hurricane εκφώνηση hurricane
 • Glenfiddich εκφώνηση Glenfiddich
 • cabbage εκφώνηση cabbage
 • board εκφώνηση board
 • ruler εκφώνηση ruler
 • yellow εκφώνηση yellow
 • sofa εκφώνηση sofa
 • foot εκφώνηση foot
 • when εκφώνηση when
 • sea εκφώνηση sea
 • mate εκφώνηση mate
 • minus εκφώνηση minus
 • figure εκφώνηση figure
 • desert εκφώνηση desert
 • fatal εκφώνηση fatal
 • Europe εκφώνηση Europe
 • ankle εκφώνηση ankle
 • H&M εκφώνηση H&M
 • status εκφώνηση status
 • million εκφώνηση million
 • so εκφώνηση so
 • yacht εκφώνηση yacht
 • @ εκφώνηση @
 • ten εκφώνηση ten
 • flood εκφώνηση flood
 • café εκφώνηση café
 • sheep εκφώνηση sheep
 • deli εκφώνηση deli
 • could εκφώνηση could
 • deluxe εκφώνηση deluxe
 • tuxedo εκφώνηση tuxedo
 • silver εκφώνηση silver
 • orchestra εκφώνηση orchestra
 • audio εκφώνηση audio
 • Whirlpool εκφώνηση Whirlpool