Γλώσσα: Αγγλικά [English]

Πίσω στα Αγγλικά

 • alien εκφώνηση alien
 • thousand εκφώνηση thousand
 • mole εκφώνηση mole
 • lion εκφώνηση lion
 • Gloucester εκφώνηση Gloucester
 • skin εκφώνηση skin
 • koala εκφώνηση koala
 • Mercedes-Benz εκφώνηση Mercedes-Benz
 • colonel εκφώνηση colonel
 • draw εκφώνηση draw
 • cute εκφώνηση cute
 • dance εκφώνηση dance
 • sex εκφώνηση sex
 • engineer εκφώνηση engineer
 • listen εκφώνηση listen
 • Tanqueray εκφώνηση Tanqueray
 • Missouri εκφώνηση Missouri
 • armpit εκφώνηση armpit
 • Braille εκφώνηση Braille
 • mother εκφώνηση mother
 • work εκφώνηση work
 • chair εκφώνηση chair
 • rare εκφώνηση rare
 • this εκφώνηση this
 • @ εκφώνηση @
 • lilac εκφώνηση lilac
 • niche εκφώνηση niche
 • rubber εκφώνηση rubber
 • elbow εκφώνηση elbow
 • Coca Cola εκφώνηση Coca Cola
 • turkey εκφώνηση turkey
 • cuisine εκφώνηση cuisine
 • editor εκφώνηση editor
 • law εκφώνηση law
 • wardrobe εκφώνηση wardrobe
 • train εκφώνηση train
 • vegetable εκφώνηση vegetable
 • weird εκφώνηση weird
 • throat εκφώνηση throat
 • heel εκφώνηση heel
 • during εκφώνηση during
 • diplomat εκφώνηση diplomat
 • bagel εκφώνηση bagel
 • Uranus εκφώνηση Uranus
 • Bourbon εκφώνηση Bourbon
 • Yorkshire εκφώνηση Yorkshire
 • attitude εκφώνηση attitude
 • viral εκφώνηση viral
 • stalker εκφώνηση stalker
 • Asia εκφώνηση Asia
 • legumes εκφώνηση legumes
 • private εκφώνηση private
 • royal εκφώνηση royal
 • cotton εκφώνηση cotton
 • sea εκφώνηση sea
 • nail εκφώνηση nail
 • java εκφώνηση java
 • Porsche εκφώνηση Porsche
 • is εκφώνηση is
 • but εκφώνηση but
 • C εκφώνηση C
 • button εκφώνηση button
 • her εκφώνηση her
 • nuclear εκφώνηση nuclear
 • predator εκφώνηση predator
 • dirty εκφώνηση dirty
 • straight εκφώνηση straight
 • coat εκφώνηση coat
 • through εκφώνηση through
 • great εκφώνηση great
 • board εκφώνηση board
 • weather εκφώνηση weather
 • ten εκφώνηση ten
 • for εκφώνηση for
 • four εκφώνηση four
 • yellow εκφώνηση yellow
 • parrot εκφώνηση parrot
 • sofa εκφώνηση sofa
 • laughter εκφώνηση laughter
 • you εκφώνηση you
 • color εκφώνηση color
 • brochure εκφώνηση brochure
 • cocktail εκφώνηση cocktail
 • happy εκφώνηση happy
 • cow εκφώνηση cow
 • pin εκφώνηση pin
 • pilot εκφώνηση pilot
 • foot εκφώνηση foot
 • notebook εκφώνηση notebook
 • above εκφώνηση above