Γλώσσα: Αγγλικά [English]

Πίσω στα Αγγλικά

 • tier εκφώνηση tier
 • tummy εκφώνηση tummy
 • under εκφώνηση under
 • temple εκφώνηση temple
 • pilot εκφώνηση pilot
 • mouse εκφώνηση mouse
 • Portuguese εκφώνηση Portuguese
 • anything εκφώνηση anything
 • mate εκφώνηση mate
 • hurricane εκφώνηση hurricane
 • could εκφώνηση could
 • you εκφώνηση you
 • street εκφώνηση street
 • great εκφώνηση great
 • cabbage εκφώνηση cabbage
 • status εκφώνηση status
 • green εκφώνηση green
 • deer εκφώνηση deer
 • but εκφώνηση but
 • caution εκφώνηση caution
 • ankle εκφώνηση ankle
 • silver εκφώνηση silver
 • fatal εκφώνηση fatal
 • wine εκφώνηση wine
 • region εκφώνηση region
 • caramel εκφώνηση caramel
 • café εκφώνηση café
 • learn εκφώνηση learn
 • Glenfiddich εκφώνηση Glenfiddich
 • buttock εκφώνηση buttock
 • leggings εκφώνηση leggings
 • underground εκφώνηση underground
 • brandy εκφώνηση brandy
 • journalist εκφώνηση journalist
 • tunnel εκφώνηση tunnel
 • H&M εκφώνηση H&M
 • awkward εκφώνηση awkward
 • so εκφώνηση so
 • antidisestablishmentarianism εκφώνηση antidisestablishmentarianism
 • orchestra εκφώνηση orchestra
 • chores εκφώνηση chores
 • Aaron εκφώνηση Aaron
 • yacht εκφώνηση yacht
 • Wales εκφώνηση Wales
 • marshmallow εκφώνηση marshmallow
 • deluxe εκφώνηση deluxe
 • kind εκφώνηση kind
 • cow εκφώνηση cow
 • knickers εκφώνηση knickers
 • brown εκφώνηση brown
 • figure εκφώνηση figure
 • when εκφώνηση when
 • new εκφώνηση new
 • early εκφώνηση early
 • voucher εκφώνηση voucher
 • there εκφώνηση there
 • foreign εκφώνηση foreign
 • Michael εκφώνηση Michael
 • Europe εκφώνηση Europe
 • due εκφώνηση due
 • tuxedo εκφώνηση tuxedo
 • quiet εκφώνηση quiet
 • tired εκφώνηση tired
 • reporter εκφώνηση reporter
 • Art εκφώνηση Art
 • larynx εκφώνηση larynx
 • Initiative εκφώνηση Initiative
 • weekend εκφώνηση weekend
 • sheep εκφώνηση sheep
 • placebo εκφώνηση placebo
 • sad εκφώνηση sad
 • insect εκφώνηση insect
 • bath εκφώνηση bath
 • groin εκφώνηση groin
 • deli εκφώνηση deli
 • aisle εκφώνηση aisle
 • delicatessen εκφώνηση delicatessen
 • bag εκφώνηση bag
 • lake εκφώνηση lake
 • Airbnb εκφώνηση Airbnb
 • Whirlpool εκφώνηση Whirlpool
 • curtain εκφώνηση curtain
 • vegetarian εκφώνηση vegetarian
 • auburn εκφώνηση auburn
 • scissors εκφώνηση scissors
 • body εκφώνηση body
 • source εκφώνηση source
 • pasta εκφώνηση pasta
 • fire εκφώνηση fire
 • sausage εκφώνηση sausage