Γλώσσα: Εσπεράντο [Esperanto]

Πίσω στα Εσπεράντο

 • a εκφώνηση a
 • tomato εκφώνηση tomato
 • esperanto εκφώνηση esperanto
 • R εκφώνηση R
 • ne εκφώνηση ne
 • 1984 εκφώνηση 1984
 • hola εκφώνηση hola
 • Volkswagen εκφώνηση Volkswagen
 • BMW εκφώνηση BMW
 • julio εκφώνηση julio
 • i εκφώνηση i
 • vi εκφώνηση vi
 • mi εκφώνηση mi
 • Hyundai εκφώνηση Hyundai
 • de εκφώνηση de
 • Mercedes-Benz εκφώνηση Mercedes-Benz
 • Leonardo da Vinci εκφώνηση Leonardo da Vinci
 • la εκφώνηση la
 • Barcelona εκφώνηση Barcelona
 • Porsche εκφώνηση Porsche
 • Kia εκφώνηση Kia
 • do εκφώνηση do
 • 2 εκφώνηση 2
 • France εκφώνηση France
 • Z εκφώνηση Z
 • Kaj εκφώνηση Kaj
 • 13 εκφώνηση 13
 • penis εκφώνηση penis
 • radio εκφώνηση radio
 • bebo εκφώνηση bebo
 • Chevrolet εκφώνηση Chevrolet
 • ja εκφώνηση ja
 • H εκφώνηση H
 • J εκφώνηση J
 • C εκφώνηση C
 • O εκφώνηση O
 • estas εκφώνηση estas
 • Audi εκφώνηση Audi
 • vera εκφώνηση vera
 • Mazda εκφώνηση Mazda
 • Saluton εκφώνηση Saluton
 • Mi ne parolas Esperanton εκφώνηση Mi ne parolas Esperanton
 • je εκφώνηση je
 • Levi εκφώνηση Levi
 • Volvo εκφώνηση Volvo
 • B εκφώνηση B
 • e εκφώνηση e
 • Subaru εκφώνηση Subaru
 • li εκφώνηση li
 • bela εκφώνηση bela
 • 1998 εκφώνηση 1998
 • Barbara εκφώνηση Barbara
 • knabo εκφώνηση knabo
 • Kiel εκφώνηση Kiel
 • Prometeo εκφώνηση Prometeo
 • Mia εκφώνηση Mia
 • K εκφώνηση K
 • Jaguar εκφώνηση Jaguar
 • magenta εκφώνηση magenta
 • 1000 εκφώνηση 1000
 • Oslo εκφώνηση Oslo
 • sur εκφώνηση sur
 • 1 εκφώνηση 1
 • plus εκφώνηση plus
 • Sarajevo εκφώνηση Sarajevo
 • libro εκφώνηση libro
 • ni εκφώνηση ni
 • ok εκφώνηση ok
 • Ferrari εκφώνηση Ferrari
 • Thomas εκφώνηση Thomas
 • 1990 εκφώνηση 1990
 • Iris εκφώνηση Iris
 • 11 εκφώνηση 11
 • Mi amas vin εκφώνηση Mi amas vin
 • Iam εκφώνηση Iam
 • scii εκφώνηση scii
 • du εκφώνηση du
 • tien εκφώνηση tien
 • en εκφώνηση en
 • L εκφώνηση L
 • Toyota εκφώνηση Toyota
 • 1999 εκφώνηση 1999
 • viro εκφώνηση viro
 • Lexus εκφώνηση Lexus
 • 100 εκφώνηση 100
 • Egiptologio εκφώνηση Egiptologio
 • 22 εκφώνηση 22
 • 15 εκφώνηση 15
 • io εκφώνηση io
 • G εκφώνηση G