Γλώσσα: Εσπεράντο [Esperanto]

Πίσω στα Εσπεράντο

 • amikeco εκφώνηση amikeco
 • universo εκφώνηση universo
 • religion εκφώνηση religion
 • Douro εκφώνηση Douro
 • nia εκφώνηση nia
 • Vito εκφώνηση Vito
 • ĝi εκφώνηση ĝi
 • dormas εκφώνηση dormas
 • 31 εκφώνηση 31
 • ŭ εκφώνηση ŭ
 • nokto εκφώνηση nokto
 • hejmo εκφώνηση hejmo
 • esti εκφώνηση esti
 • 16 εκφώνηση 16
 • manoj εκφώνηση manoj
 • aero εκφώνηση aero
 • 18 εκφώνηση 18
 • Beata εκφώνηση Beata
 • si εκφώνηση si
 • 2001 εκφώνηση 2001
 • 1994 εκφώνηση 1994
 • Caro εκφώνηση Caro
 • Klara εκφώνηση Klara
 • 12 εκφώνηση 12
 • ĉ εκφώνηση ĉ
 • vere εκφώνηση vere
 • palace εκφώνηση palace
 • periodo εκφώνηση periodo
 • Suno εκφώνηση Suno
 • 2007 εκφώνηση 2007
 • intervalo εκφώνηση intervalo
 • stereotipo εκφώνηση stereotipo
 • harakiri εκφώνηση harakiri
 • ajna εκφώνηση ajna
 • mensogi εκφώνηση mensogi
 • vidi εκφώνηση vidi
 • 43 εκφώνηση 43
 • 17 εκφώνηση 17
 • cara εκφώνηση cara
 • najtingalo εκφώνηση najtingalo
 • 400 εκφώνηση 400
 • mila εκφώνηση mila
 • Avon εκφώνηση Avon
 • balia εκφώνηση balia
 • 1°C εκφώνηση 1°C
 • lago εκφώνηση lago
 • lian εκφώνηση lian
 • avokado εκφώνηση avokado
 • Duolingo εκφώνηση Duolingo
 • nul εκφώνηση nul
 • juna εκφώνηση juna
 • kvar εκφώνηση kvar
 • rato εκφώνηση rato
 • facile εκφώνηση facile
 • Idaho εκφώνηση Idaho
 • Rado εκφώνηση Rado
 • riĉeco εκφώνηση riĉeco
 • Linda εκφώνηση Linda
 • nu εκφώνηση nu
 • ĥ εκφώνηση ĥ
 • private εκφώνηση private
 • filantropo εκφώνηση filantropo
 • novembro εκφώνηση novembro
 • Migros εκφώνηση Migros
 • respondo εκφώνηση respondo
 • mem εκφώνηση mem
 • dia εκφώνηση dia
 • 2006 εκφώνηση 2006
 • Montenegro εκφώνηση Montenegro
 • 700 εκφώνηση 700
 • Bona εκφώνηση Bona
 • laca εκφώνηση laca
 • kapo εκφώνηση kapo
 • 1996 εκφώνηση 1996
 • 21 εκφώνηση 21
 • tie εκφώνηση tie
 • rapide εκφώνηση rapide
 • pato εκφώνηση pato
 • vino εκφώνηση vino
 • alta εκφώνηση alta
 • strange εκφώνηση strange
 • 101 εκφώνηση 101
 • USB εκφώνηση USB
 • blinda εκφώνηση blinda
 • valida εκφώνηση valida
 • incesto εκφώνηση incesto
 • trista εκφώνηση trista
 • simple εκφώνηση simple
 • tempo εκφώνηση tempo
 • post εκφώνηση post