Γλώσσα: Εσπεράντο [Esperanto]

Πίσω στα Εσπεράντο

 • plu εκφώνηση plu
 • mondo εκφώνηση mondo
 • Zeno εκφώνηση Zeno
 • astronomia εκφώνηση astronomia
 • ambigue εκφώνηση ambigue
 • negi εκφώνηση negi
 • vian εκφώνηση vian
 • iri εκφώνηση iri
 • kiosko εκφώνηση kiosko
 • fini εκφώνηση fini
 • aj εκφώνηση aj
 • iel εκφώνηση iel
 • 2003 εκφώνηση 2003
 • des εκφώνηση des
 • ju εκφώνηση ju
 • cimbalo εκφώνηση cimbalo
 • virgo εκφώνηση virgo
 • roboto εκφώνηση roboto
 • ideo εκφώνηση ideo
 • decidi εκφώνηση decidi
 • ŝtono εκφώνηση ŝtono
 • adiaŭ εκφώνηση adiaŭ
 • Origi εκφώνηση Origi
 • mano εκφώνηση mano
 • jure εκφώνηση jure
 • paralelepipedo εκφώνηση paralelepipedo
 • alo εκφώνηση alo
 • filo εκφώνηση filo
 • zebro εκφώνηση zebro
 • volo εκφώνηση volo
 • dudek εκφώνηση dudek
 • ligno εκφώνηση ligno
 • Geo εκφώνηση Geo
 • nei εκφώνηση nei
 • himno εκφώνηση himno
 • Dozo εκφώνηση Dozo
 • rosti εκφώνηση rosti
 • sati εκφώνηση sati
 • oro εκφώνηση oro
 • cerebro εκφώνηση cerebro
 • urso εκφώνηση urso
 • ke εκφώνηση ke
 • reĝino εκφώνηση reĝino
 • Ido εκφώνηση Ido
 • animo εκφώνηση animo
 • Germanio εκφώνηση Germanio
 • ringo εκφώνηση ringo
 • tiu εκφώνηση tiu
 • Prospero εκφώνηση Prospero
 • remi εκφώνηση remi
 • glifosato εκφώνηση glifosato
 • sumo εκφώνηση sumo
 • Tasmania εκφώνηση Tasmania
 • sambo εκφώνηση sambo
 • Mimi εκφώνηση Mimi
 • aedo εκφώνηση aedo
 • franco εκφώνηση franco
 • bovaĵo εκφώνηση bovaĵo
 • Arturo εκφώνηση Arturo
 • Tajo εκφώνηση Tajo
 • flughaveno εκφώνηση flughaveno
 • Okan εκφώνηση Okan
 • abelo εκφώνηση abelo
 • lavi εκφώνηση lavi
 • disko εκφώνηση disko
 • alfabeto εκφώνηση alfabeto
 • sat εκφώνηση sat
 • aja εκφώνηση aja
 • kion εκφώνηση kion
 • alte εκφώνηση alte
 • agus εκφώνηση agus
 • hundo εκφώνηση hundo
 • finis εκφώνηση finis
 • mamo εκφώνηση mamo
 • soldato εκφώνηση soldato
 • pura εκφώνηση pura
 • Elektra εκφώνηση Elektra
 • senti εκφώνηση senti
 • kosa εκφώνηση kosa
 • Vomero εκφώνηση Vomero
 • 190 εκφώνηση 190
 • Karoo εκφώνηση Karoo
 • bati εκφώνηση bati
 • neu εκφώνηση neu
 • timo εκφώνηση timo
 • sola εκφώνηση sola
 • meteorito εκφώνηση meteorito
 • amara εκφώνηση amara
 • Amiga εκφώνηση Amiga
 • co εκφώνηση co