Γλώσσα: Ισπανικά [Español]

Πίσω στα Ισπανικά

 • hola εκφώνηση hola
 • estrella εκφώνηση estrella
 • gracias εκφώνηση gracias
 • casa εκφώνηση casa
 • y εκφώνηση y
 • chorizo εκφώνηση chorizo
 • azul εκφώνηση azul
 • verde εκφώνηση verde
 • cerveza εκφώνηση cerveza
 • yo εκφώνηση yo
 • rosa εκφώνηση rosa
 • agua εκφώνηση agua
 • Balenciaga εκφώνηση Balenciaga
 • de εκφώνηση de
 • mierda εκφώνηση mierda
 • sábado εκφώνηση sábado
 • café εκφώνηση café
 • magenta εκφώνηση magenta
 • Desigual εκφώνηση Desigual
 • domingo εκφώνηση domingo
 • diez εκφώνηση diez
 • ciudad εκφώνηση ciudad
 • calle εκφώνηση calle
 • J εκφώνηση J
 • dos εκφώνηση dos
 • invierno εκφώνηση invierno
 • encantado εκφώνηση encantado
 • Ibiza εκφώνηση Ibiza
 • pie εκφώνηση pie
 • naranja εκφώνηση naranja
 • cero εκφώνηση cero
 • libro εκφώνηση libro
 • coche εκφώνηση coche
 • lunes εκφώνηση lunes
 • primavera εκφώνηση primavera
 • amarillo εκφώνηση amarillo
 • abril εκφώνηση abril
 • gris εκφώνηση gris
 • hotel εκφώνηση hotel
 • jueves εκφώνηση jueves
 • cinco εκφώνηση cinco
 • abdomen εκφώνηση abdomen
 • miércoles εκφώνηση miércoles
 • dulce de leche εκφώνηση dulce de leche
 • adiós εκφώνηση adiós
 • uno εκφώνηση uno
 • martes εκφώνηση martes
 • viernes εκφώνηση viernes
 • YouTube εκφώνηση YouTube
 • no εκφώνηση no
 • Ella εκφώνηση Ella
 • piscina εκφώνηση piscina
 • BMW εκφώνηση BMW
 • hospital εκφώνηση hospital
 • marzo εκφώνηση marzo
 • septiembre εκφώνηση septiembre
 • boca εκφώνηση boca
 • seis εκφώνηση seis
 • agosto εκφώνηση agosto
 • mujer εκφώνηση mujer
 • Madrid εκφώνηση Madrid
 • vino εκφώνηση vino
 • disculpe εκφώνηση disculpe
 • tres εκφώνηση tres
 • Argentina εκφώνηση Argentina
 • cara εκφώνηση cara
 • once εκφώνηση once
 • taxi εκφώνηση taxi
 • guitarra εκφώνηση guitarra
 • doce εκφώνηση doce
 • W εκφώνηση W
 • mayo εκφώνηση mayo
 • sol εκφώνηση sol
 • paella εκφώνηση paella
 • pan εκφώνηση pan
 • oysho εκφώνηση oysho
 • whisky εκφώνηση whisky
 • gato εκφώνηση gato
 • corazón εκφώνηση corazón
 • Francia εκφώνηση Francia
 • verano εκφώνηση verano
 • rojo εκφώνηση rojo
 • Mercedes-Benz εκφώνηση Mercedes-Benz
 • enero εκφώνηση enero
 • mar εκφώνηση mar
 • actor εκφώνηση actor
 • Violeta εκφώνηση Violeta
 • lila εκφώνηση lila
 • mano εκφώνηση mano
 • daiquiri εκφώνηση daiquiri

Most consulted pronunciations this week: