Γλώσσα: Μανξ [Gaelg]

Πίσω στα Μανξ

 • Hannah εκφώνηση Hannah
 • er εκφώνηση er
 • eu εκφώνηση eu
 • feed εκφώνηση feed
 • tree εκφώνηση tree
 • ass εκφώνηση ass
 • Cillian εκφώνηση Cillian
 • bio εκφώνηση bio
 • ny εκφώνηση ny
 • radio εκφώνηση radio
 • mair εκφώνηση mair
 • mie εκφώνηση mie
 • my εκφώνηση my
 • she εκφώνηση she
 • oo εκφώνηση oo
 • red εκφώνηση red
 • Halley εκφώνηση Halley
 • oie εκφώνηση oie
 • jea εκφώνηση jea
 • rio εκφώνηση rio
 • mean εκφώνηση mean
 • claddagh εκφώνηση claddagh
 • ben εκφώνηση ben
 • beg εκφώνηση beg
 • grian εκφώνηση grian
 • eh εκφώνηση eh
 • aile εκφώνηση aile
 • qualtagh εκφώνηση qualtagh
 • share εκφώνηση share
 • nane εκφώνηση nane
 • Ellan Vannin εκφώνηση Ellan Vannin
 • Jus εκφώνηση Jus
 • bank εκφώνηση bank
 • ven εκφώνηση ven
 • son εκφώνηση son
 • shen εκφώνηση shen
 • aeg εκφώνηση aeg
 • mac εκφώνηση mac
 • noa εκφώνηση noa
 • da εκφώνηση da
 • soar εκφώνηση soar
 • arran εκφώνηση arran
 • dy εκφώνηση dy
 • ayr εκφώνηση ayr
 • bee εκφώνηση bee
 • ooh εκφώνηση ooh
 • agh εκφώνηση agh
 • corn εκφώνηση corn
 • Ta mee braew, gura mie ayd εκφώνηση Ta mee braew, gura mie ayd
 • Bannaghtyn εκφώνηση Bannaghtyn
 • Voirrey εκφώνηση Voirrey
 • shin εκφώνηση shin
 • sock εκφώνηση sock
 • Naim εκφώνηση Naim
 • cree εκφώνηση cree
 • Ayn εκφώνηση Ayn
 • Moghrey mie εκφώνηση Moghrey mie
 • Shoh my charrey ... εκφώνηση Shoh my charrey ...
 • Gaelg εκφώνηση Gaelg
 • lieh εκφώνηση lieh
 • glare εκφώνηση glare
 • ee εκφώνηση ee
 • cost εκφώνηση cost
 • glare chowree εκφώνηση glare chowree
 • Fastyr mie εκφώνηση Fastyr mie
 • Cha εκφώνηση Cha
 • jee εκφώνηση jee
 • raad εκφώνηση raad
 • Glen εκφώνηση Glen
 • CRE εκφώνηση CRE
 • Onnee εκφώνηση Onnee
 • quoi εκφώνηση quoi
 • tra εκφώνηση tra
 • Breeshey εκφώνηση Breeshey
 • ram εκφώνηση ram
 • mee εκφώνηση mee
 • Bree εκφώνηση Bree
 • fo εκφώνηση fo
 • laa εκφώνηση laa
 • gee εκφώνηση gee
 • blaa εκφώνηση blaa
 • Skee εκφώνηση Skee
 • thie εκφώνηση thie
 • cass εκφώνηση cass
 • Miljan εκφώνηση Miljan
 • Cha nel mee loayrt yn Ghaelg εκφώνηση Cha nel mee loayrt yn Ghaelg
 • oor εκφώνηση oor
 • soie εκφώνηση soie
 • fa εκφώνηση fa
 • aalin εκφώνηση aalin