Γλώσσα: Ιταλικά [Italiano]

Πίσω στα Ιταλικά

 • ciao εκφώνηση ciao
 • buongiorno εκφώνηση buongiorno
 • rosa εκφώνηση rosa
 • water εκφώνηση water
 • casa εκφώνηση casa
 • pizza εκφώνηση pizza
 • taxi εκφώνηση taxi
 • verde εκφώνηση verde
 • per εκφώνηση per
 • firma εκφώνηση firma
 • Prosecco εκφώνηση Prosecco
 • BMW εκφώνηση BMW
 • cinema εκφώνηση cinema
 • zebra εκφώνηση zebra
 • marzo εκφώνηση marzo
 • hotel εκφώνηση hotel
 • cielo εκφώνηση cielo
 • chicco εκφώνηση chicco
 • autobus εκφώνηση autobus
 • Chianti εκφώνηση Chianti
 • e εκφώνηση e
 • 23 εκφώνηση 23
 • grazie εκφώνηση grazie
 • cane εκφώνηση cane
 • mai εκφώνηση mai
 • cena εκφώνηση cena
 • sui generis εκφώνηση sui generis
 • beige εκφώνηση beige
 • via εκφώνηση via
 • Moschino εκφώνηση Moschino
 • primavera εκφώνηση primavera
 • come εκφώνηση come
 • foto εκφώνηση foto
 • vino εκφώνηση vino
 • parola εκφώνηση parola
 • yogurt εκφώνηση yogurt
 • due εκφώνηση due
 • Nike εκφώνηση Nike
 • che εκφώνηση che
 • garage εκφώνηση garage
 • V εκφώνηση V
 • agosto εκφώνηση agosto
 • piacere εκφώνηση piacere
 • zero εκφώνηση zero
 • belvedere εκφώνηση belvedere
 • Versace εκφώνηση Versace
 • gli εκφώνηση gli
 • magenta εκφώνηση magenta
 • radio εκφώνηση radio
 • pollo εκφώνηση pollo
 • chi εκφώνηση chi
 • latte εκφώνηση latte
 • qui εκφώνηση qui
 • stella εκφώνηση stella
 • luna εκφώνηση luna
 • prosciutto εκφώνηση prosciutto
 • daiquiri εκφώνηση daiquiri
 • sole εκφώνηση sole
 • toilette εκφώνηση toilette
 • chiesa εκφώνηση chiesa
 • aeroporto εκφώνηση aeroporto
 • curriculum vitae εκφώνηση curriculum vitae
 • uno εκφώνηση uno
 • rum εκφώνηση rum
 • moto εκφώνηση moto
 • zucchero εκφώνηση zucchero
 • SUV εκφώνηση SUV
 • wifi εκφώνηση wifi
 • anime εκφώνηση anime
 • sabato εκφώνηση sabato
 • mese εκφώνηση mese
 • birra εκφώνηση birra
 • Zeus εκφώνηση Zeus
 • dire εκφώνηση dire
 • China εκφώνηση China
 • champagne εκφώνηση champagne
 • lunedì εκφώνηση lunedì
 • Andrea εκφώνηση Andrea
 • sei εκφώνηση sei
 • buonasera εκφώνηση buonasera
 • zoo εκφώνηση zoo
 • zio εκφώνηση zio
 • 38 εκφώνηση 38
 • 1994 εκφώνηση 1994
 • testa εκφώνηση testa
 • whisky εκφώνηση whisky
 • San Lorenzo εκφώνηση San Lorenzo
 • coccinelle εκφώνηση coccinelle
 • top εκφώνηση top
 • Huawei εκφώνηση Huawei

Most consulted pronunciations this week: