Γλώσσα: Ιταλικά [Italiano]

Πίσω στα Ιταλικά

 • ciao εκφώνηση ciao
 • casa εκφώνηση casa
 • buongiorno εκφώνηση buongiorno
 • water εκφώνηση water
 • rosa εκφώνηση rosa
 • verde εκφώνηση verde
 • pizza εκφώνηση pizza
 • Milano εκφώνηση Milano
 • taxi εκφώνηση taxi
 • hotel εκφώνηση hotel
 • champagne εκφώνηση champagne
 • per εκφώνηση per
 • primavera εκφώνηση primavera
 • grazie εκφώνηση grazie
 • Prosecco εκφώνηση Prosecco
 • marzo εκφώνηση marzo
 • firma εκφώνηση firma
 • stella εκφώνηση stella
 • magenta εκφώνηση magenta
 • cielo εκφώνηση cielo
 • chicco εκφώνηση chicco
 • agosto εκφώνηση agosto
 • zero εκφώνηση zero
 • libro εκφώνηση libro
 • autobus εκφώνηση autobus
 • che εκφώνηση che
 • Givenchy εκφώνηση Givenchy
 • YouTube εκφώνηση YouTube
 • cinema εκφώνηση cinema
 • Eugenia εκφώνηση Eugenia
 • Moschino εκφώνηση Moschino
 • intervista εκφώνηση intervista
 • BMW εκφώνηση BMW
 • buonasera εκφώνηση buonasera
 • beige εκφώνηση beige
 • Europa εκφώνηση Europa
 • vino εκφώνηση vino
 • Nike εκφώνηση Nike
 • luna εκφώνηση luna
 • Austria εκφώνηση Austria
 • lunedì εκφώνηση lunedì
 • zebra εκφώνηση zebra
 • cena εκφώνηση cena
 • piacere εκφώνηση piacere
 • buonanotte εκφώνηση buonanotte
 • 45 εκφώνηση 45
 • gli εκφώνηση gli
 • 23 εκφώνηση 23
 • prosciutto εκφώνηση prosciutto
 • belvedere εκφώνηση belvedere
 • sui generis εκφώνηση sui generis
 • via εκφώνηση via
 • coccinelle εκφώνηση coccinelle
 • Chianti εκφώνηση Chianti
 • e εκφώνηση e
 • birra εκφώνηση birra
 • due εκφώνηση due
 • yogurt εκφώνηση yogurt
 • arrivederci εκφώνηση arrivederci
 • Huawei εκφώνηση Huawei
 • uno εκφώνηση uno
 • Grazie mille εκφώνηση Grazie mille
 • SUV εκφώνηση SUV
 • cane εκφώνηση cane
 • sole εκφώνηση sole
 • Otto εκφώνηση Otto
 • mai εκφώνηση mai
 • China εκφώνηση China
 • acqua εκφώνηση acqua
 • ancora εκφώνηση ancora
 • sei εκφώνηση sei
 • testa εκφώνηση testa
 • aura εκφώνηση aura
 • Versace εκφώνηση Versace
 • sabato εκφώνηση sabato
 • LinkedIn εκφώνηση LinkedIn
 • venerdì εκφώνηση venerdì
 • noi εκφώνηση noi
 • domenica εκφώνηση domenica
 • whisky εκφώνηση whisky
 • parola εκφώνηση parola
 • Braille εκφώνηση Braille
 • censura εκφώνηση censura
 • latte εκφώνηση latte
 • estate εκφώνηση estate
 • Elisa εκφώνηση Elisa
 • ti voglio bene εκφώνηση ti voglio bene
 • come εκφώνηση come
 • foto εκφώνηση foto
 • inverno εκφώνηση inverno

Most consulted pronunciations this week: