Γλώσσα: Ιταλικά [Italiano]

Πίσω στα Ιταλικά

 • ciao εκφώνηση ciao
 • casa εκφώνηση casa
 • a εκφώνηση a
 • buongiorno εκφώνηση buongiorno
 • water εκφώνηση water
 • rosa εκφώνηση rosa
 • verde εκφώνηση verde
 • hotel εκφώνηση hotel
 • pizza εκφώνηση pizza
 • taxi εκφώνηση taxi
 • cielo εκφώνηση cielo
 • grazie εκφώνηση grazie
 • magenta εκφώνηση magenta
 • primavera εκφώνηση primavera
 • agosto εκφώνηση agosto
 • autobus εκφώνηση autobus
 • marzo εκφώνηση marzo
 • champagne εκφώνηση champagne
 • buonasera εκφώνηση buonasera
 • divertiti εκφώνηση divertiti
 • Milano εκφώνηση Milano
 • zero εκφώνηση zero
 • beige εκφώνηση beige
 • stella εκφώνηση stella
 • Prosecco εκφώνηση Prosecco
 • Grazie mille εκφώνηση Grazie mille
 • YouTube εκφώνηση YouTube
 • uno εκφώνηση uno
 • whisky εκφώνηση whisky
 • lunedì εκφώνηση lunedì
 • piacere εκφώνηση piacere
 • Givenchy εκφώνηση Givenchy
 • Nike εκφώνηση Nike
 • vino εκφώνηση vino
 • rum εκφώνηση rum
 • luna εκφώνηση luna
 • via εκφώνηση via
 • per εκφώνηση per
 • mare εκφώνηση mare
 • buonanotte εκφώνηση buonanotte
 • chicco εκφώνηση chicco
 • Otto εκφώνηση Otto
 • BMW εκφώνηση BMW
 • viola εκφώνηση viola
 • birra εκφώνηση birra
 • latte εκφώνηση latte
 • che εκφώνηση che
 • sui generis εκφώνηση sui generis
 • due εκφώνηση due
 • sabato εκφώνηση sabato
 • acqua εκφώνηση acqua
 • piscina εκφώνηση piscina
 • inverno εκφώνηση inverno
 • Moschino εκφώνηση Moschino
 • estate εκφώνηση estate
 • arrivederci εκφώνηση arrivederci
 • aeroporto εκφώνηση aeroporto
 • Europa εκφώνηση Europa
 • sei εκφώνηση sei
 • e εκφώνηση e
 • firma εκφώνηση firma
 • maestro εκφώνηση maestro
 • noi εκφώνηση noi
 • libro εκφώνηση libro
 • mano εκφώνηση mano
 • Coca Cola εκφώνηση Coca Cola
 • toilette εκφώνηση toilette
 • mi dispiace εκφώνηση mi dispiace
 • nero εκφώνηση nero
 • cinema εκφώνηση cinema
 • euro εκφώνηση euro
 • moto εκφώνηση moto
 • testa εκφώνηση testa
 • Huawei εκφώνηση Huawei
 • scusi εκφώνηση scusi
 • domenica εκφώνηση domenica
 • yogurt εκφώνηση yogurt
 • sole εκφώνηση sole
 • nove εκφώνηση nove
 • novembre εκφώνηση novembre
 • pollo εκφώνηση pollo
 • prosciutto εκφώνηση prosciutto
 • gnocchi εκφώνηση gnocchi
 • zebra εκφώνηση zebra
 • tre εκφώνηση tre
 • daiquiri εκφώνηση daiquiri
 • coccinelle εκφώνηση coccinelle
 • Versace εκφώνηση Versace
 • venerdì εκφώνηση venerdì
 • Eugenia εκφώνηση Eugenia

Most consulted pronunciations this week: