Γλώσσα: Ιταλικά [Italiano]

Πίσω στα Ιταλικά

 • SUV εκφώνηση SUV
 • giovedì εκφώνηση giovedì
 • Chianti εκφώνηση Chianti
 • Lamborghini εκφώνηση Lamborghini
 • tre εκφώνηση tre
 • curriculum vitae εκφώνηση curriculum vitae
 • China εκφώνηση China
 • Coca Cola εκφώνηση Coca Cola
 • Maria εκφώνηση Maria
 • mano εκφώνηση mano
 • aprile εκφώνηση aprile
 • cocktail εκφώνηση cocktail
 • moto εκφώνηση moto
 • piscina εκφώνηση piscina
 • dente εκφώνηση dente
 • LinkedIn εκφώνηση LinkedIn
 • cane εκφώνηση cane
 • mai εκφώνηση mai
 • spaghetti εκφώνηση spaghetti
 • ci vediamo εκφώνηση ci vediamo
 • euro εκφώνηση euro
 • daiquiri εκφώνηση daiquiri
 • caprese εκφώνηση caprese
 • Bottega Veneta εκφώνηση Bottega Veneta
 • Braille εκφώνηση Braille
 • gennaio εκφώνηση gennaio
 • ancora εκφώνηση ancora
 • zucchero εκφώνηση zucchero
 • rosso εκφώνηση rosso
 • bikini εκφώνηση bikini
 • aura εκφώνηση aura
 • pollo εκφώνηση pollo
 • farmacia εκφώνηση farmacia
 • luglio εκφώνηση luglio
 • gonna εκφώνηση gonna
 • Pinocchio εκφώνηση Pinocchio
 • parola εκφώνηση parola
 • dolce εκφώνηση dolce
 • chiesa εκφώνηση chiesa
 • censura εκφώνηση censura
 • faccia εκφώνηση faccia
 • artista εκφώνηση artista
 • un εκφώνηση un
 • ghiaccio εκφώνηση ghiaccio
 • martedì εκφώνηση martedì
 • dicembre εκφώνηση dicembre
 • foto εκφώνηση foto
 • Italia εκφώνηση Italia
 • ti voglio bene εκφώνηση ti voglio bene
 • Elisa εκφώνηση Elisa
 • Irene εκφώνηση Irene
 • lago εκφώνηση lago
 • come εκφώνηση come
 • garage εκφώνηση garage
 • azzurro εκφώνηση azzurro
 • camicia εκφώνηση camicia
 • giallo εκφώνηση giallo
 • V εκφώνηση V
 • autunno εκφώνηση autunno
 • giugno εκφώνηση giugno
 • W εκφώνηση W
 • Syrah εκφώνηση Syrah
 • astronauta εκφώνηση astronauta
 • sangria εκφώνηση sangria
 • cosa εκφώνηση cosa
 • chi εκφώνηση chi
 • maggio εκφώνηση maggio
 • boulevard εκφώνηση boulevard
 • zio εκφώνηση zio
 • neve εκφώνηση neve
 • seno εκφώνηση seno
 • Natalia εκφώνηση Natalia
 • tanga εκφώνηση tanga
 • computer εκφώνηση computer
 • placebo εκφώνηση placebo
 • qui εκφώνηση qui
 • fascia εκφώνηση fascia
 • bacio εκφώνηση bacio
 • febbraio εκφώνηση febbraio
 • Andrea εκφώνηση Andrea
 • temperatura εκφώνηση temperatura
 • non εκφώνηση non
 • cento εκφώνηση cento
 • Lucia εκφώνηση Lucia
 • fucsia εκφώνηση fucsia
 • barca εκφώνηση barca
 • bocca εκφώνηση bocca
 • municipio εκφώνηση municipio
 • radio εκφώνηση radio
 • mercoledì εκφώνηση mercoledì