Γλώσσα: Ιταλικά [Italiano]

Πίσω στα Ιταλικά

 • buonanotte εκφώνηση buonanotte
 • ghiaccio εκφώνηση ghiaccio
 • YouTube εκφώνηση YouTube
 • non εκφώνηση non
 • arrivederci εκφώνηση arrivederci
 • Pinocchio εκφώνηση Pinocchio
 • a εκφώνηση a
 • aprile εκφώνηση aprile
 • facile εκφώνηση facile
 • mare εκφώνηση mare
 • viola εκφώνηση viola
 • bikini εκφώνηση bikini
 • gola εκφώνηση gola
 • acqua εκφώνηση acqua
 • mi dispiace εκφώνηση mi dispiace
 • ate εκφώνηση ate
 • novembre εκφώνηση novembre
 • Coca Cola εκφώνηση Coca Cola
 • Jacuzzi εκφώνηση Jacuzzi
 • auto εκφώνηση auto
 • far εκφώνηση far
 • fascia εκφώνηση fascia
 • Russia εκφώνηση Russia
 • neve εκφώνηση neve
 • cosa εκφώνηση cosa
 • scusi εκφώνηση scusi
 • Bottega Veneta εκφώνηση Bottega Veneta
 • chitarra εκφώνηση chitarra
 • cento εκφώνηση cento
 • Lamborghini εκφώνηση Lamborghini
 • cocktail εκφώνηση cocktail
 • temperatura εκφώνηση temperatura
 • hai εκφώνηση hai
 • mano εκφώνηση mano
 • lago εκφώνηση lago
 • prima εκφώνηση prima
 • nave εκφώνηση nave
 • meraviglioso εκφώνηση meraviglioso
 • faccia εκφώνηση faccia
 • scherzo εκφώνηση scherzo
 • Macedonia εκφώνηση Macedonia
 • inverno εκφώνηση inverno
 • gennaio εκφώνηση gennaio
 • area εκφώνηση area
 • Sara εκφώνηση Sara
 • rosso εκφώνηση rosso
 • gonna εκφώνηση gonna
 • Grazie mille εκφώνηση Grazie mille
 • pronuncia εκφώνηση pronuncia
 • venerdì εκφώνηση venerdì
 • bagel εκφώνηση bagel
 • aiuto εκφώνηση aiuto
 • domenica εκφώνηση domenica
 • Maria εκφώνηση Maria
 • regime εκφώνηση regime
 • seno εκφώνηση seno
 • giovedì εκφώνηση giovedì
 • disegno εκφώνηση disegno
 • Papa εκφώνηση Papa
 • lingua εκφώνηση lingua
 • estate εκφώνηση estate
 • Anastasia εκφώνηση Anastasia
 • i εκφώνηση i
 • Cesare εκφώνηση Cesare
 • dizionario εκφώνηση dizionario
 • aquila εκφώνηση aquila
 • Otto εκφώνηση Otto
 • piscina εκφώνηση piscina
 • Mercedes εκφώνηση Mercedes
 • maggio εκφώνηση maggio
 • Lorenzo εκφώνηση Lorenzo
 • pagina εκφώνηση pagina
 • tanga εκφώνηση tanga
 • zucchini εκφώνηση zucchini
 • figura εκφώνηση figura
 • municipio εκφώνηση municipio
 • dente εκφώνηση dente
 • abarth εκφώνηση abarth
 • giallo εκφώνηση giallo
 • Austria εκφώνηση Austria
 • USA εκφώνηση USA
 • Geox εκφώνηση Geox
 • tempesta εκφώνηση tempesta
 • senza εκφώνηση senza
 • vento εκφώνηση vento
 • gelato εκφώνηση gelato
 • teatro εκφώνηση teatro
 • divertiti εκφώνηση divertiti
 • tre εκφώνηση tre
 • computer εκφώνηση computer