Γλώσσα: Ιταλικά [Italiano]

Πίσω στα Ιταλικά

 • aiuto εκφώνηση aiuto
 • Lorenzo εκφώνηση Lorenzo
 • voi εκφώνηση voi
 • 300 εκφώνηση 300
 • uno εκφώνηση uno
 • Belice εκφώνηση Belice
 • gnocchi εκφώνηση gnocchi
 • Romania εκφώνηση Romania
 • 99 εκφώνηση 99
 • gente εκφώνηση gente
 • corso εκφώνηση corso
 • viola εκφώνηση viola
 • vedere εκφώνηση vedere
 • Bulgaria εκφώνηση Bulgaria
 • dessert εκφώνηση dessert
 • catena εκφώνηση catena
 • gelato εκφώνηση gelato
 • viaggio εκφώνηση viaggio
 • Syrah εκφώνηση Syrah
 • del εκφώνηση del
 • neve εκφώνηση neve
 • giallo εκφώνηση giallo
 • elefante εκφώνηση elefante
 • piano εκφώνηση piano
 • hobby εκφώνηση hobby
 • nude εκφώνηση nude
 • Maria εκφώνηση Maria
 • piacere εκφώνηση piacere
 • pagina εκφώνηση pagina
 • ragazza εκφώνηση ragazza
 • Papa εκφώνηση Papa
 • dei εκφώνηση dei
 • zona εκφώνηση zona
 • cielo εκφώνηση cielo
 • Mercedes εκφώνηση Mercedes
 • finalmente εκφώνηση finalmente
 • gas εκφώνηση gas
 • auto εκφώνηση auto
 • pizzeria εκφώνηση pizzeria
 • luce εκφώνηση luce
 • Puglia εκφώνηση Puglia
 • pazienza εκφώνηση pazienza
 • tempesta εκφώνηση tempesta
 • potrebbe εκφώνηση potrebbe
 • falso εκφώνηση falso
 • Laura εκφώνηση Laura
 • alla εκφώνηση alla
 • ieri εκφώνηση ieri
 • madrina εκφώνηση madrina
 • aura εκφώνηση aura
 • ; εκφώνηση ;
 • dicembre εκφώνηση dicembre
 • cioccolato εκφώνηση cioccolato
 • novembre εκφώνηση novembre
 • teoria εκφώνηση teoria
 • dare εκφώνηση dare
 • torta εκφώνηση torta
 • mouse εκφώνηση mouse
 • testa εκφώνηση testa
 • arrivederci εκφώνηση arrivederci
 • pollo εκφώνηση pollo
 • chifferi εκφώνηση chifferi
 • Cesare Paciotti εκφώνηση Cesare Paciotti
 • caprese εκφώνηση caprese
 • chiacchierare εκφώνηση chiacchierare
 • ansa εκφώνηση ansa
 • Romano εκφώνηση Romano
 • scherzo εκφώνηση scherzo
 • schema εκφώνηση schema
 • serve εκφώνηση serve
 • Simone εκφώνηση Simone
 • sempre εκφώνηση sempre
 • Luisa εκφώνηση Luisa
 • Una εκφώνηση Una
 • museo εκφώνηση museo
 • skateboard εκφώνηση skateboard
 • uomo εκφώνηση uomo
 • termosifone εκφώνηση termosifone
 • buonasera εκφώνηση buonasera
 • luna εκφώνηση luna
 • andare εκφώνηση andare
 • mezzogiorno εκφώνηση mezzogiorno
 • cautela εκφώνηση cautela
 • diario εκφώνηση diario
 • Margherita εκφώνηση Margherita
 • bassa εκφώνηση bassa
 • amici εκφώνηση amici
 • si εκφώνηση si
 • LinkedIn εκφώνηση LinkedIn
 • porco εκφώνηση porco