Γλώσσα: Ιταλικά [Italiano]

Πίσω στα Ιταλικά

 • y εκφώνηση y
 • faringe εκφώνηση faringe
 • bacio εκφώνηση bacio
 • mille εκφώνηση mille
 • Syrah εκφώνηση Syrah
 • camion εκφώνηση camion
 • sangria εκφώνηση sangria
 • bruschetta εκφώνηση bruschetta
 • reporter εκφώνηση reporter
 • parola εκφώνηση parola
 • spaghetti εκφώνηση spaghetti
 • gola εκφώνηση gola
 • fascia εκφώνηση fascia
 • placebo εκφώνηση placebo
 • lavanda εκφώνηση lavanda
 • dito εκφώνηση dito
 • aura εκφώνηση aura
 • sette εκφώνηση sette
 • dieci εκφώνηση dieci
 • ancora εκφώνηση ancora
 • chiesa εκφώνηση chiesa
 • ascella εκφώνηση ascella
 • censura εκφώνηση censura
 • V εκφώνηση V
 • pagina εκφώνηση pagina
 • gamba εκφώνηση gamba
 • Australia εκφώνηση Australia
 • concierge εκφώνηση concierge
 • Italia εκφώνηση Italia
 • Irene εκφώνηση Irene
 • Pinocchio εκφώνηση Pinocchio
 • pesce εκφώνηση pesce
 • naso εκφώνηση naso
 • Quattro εκφώνηση Quattro
 • pace εκφώνηση pace
 • chi εκφώνηση chi
 • ottobre εκφώνηση ottobre
 • X εκφώνηση X
 • arancione εκφώνηση arancione
 • cantante εκφώνηση cantante
 • Schweppes εκφώνηση Schweppes
 • dolce εκφώνηση dolce
 • tuta εκφώνηση tuta
 • zio εκφώνηση zio
 • un εκφώνηση un
 • aperol εκφώνηση aperol
 • ho εκφώνηση ho
 • scarpe εκφώνηση scarpe
 • aquila εκφώνηση aquila
 • limonata εκφώνηση limonata
 • braccio εκφώνηση braccio
 • pareo εκφώνηση pareo
 • maglione εκφώνηση maglione
 • ti voglio bene εκφώνηση ti voglio bene
 • menu εκφώνηση menu
 • cinque εκφώνηση cinque
 • aereo εκφώνηση aereo
 • foto εκφώνηση foto
 • garage εκφώνηση garage
 • pioggia εκφώνηση pioggia
 • Elisa εκφώνηση Elisa
 • collo εκφώνηση collo
 • Mario Puzo εκφώνηση Mario Puzo
 • fiume εκφώνηση fiume
 • Lorenzo εκφώνηση Lorenzo
 • cosa εκφώνηση cosa
 • hostess εκφώνηση hostess
 • 20 εκφώνηση 20
 • hai εκφώνηση hai
 • qui εκφώνηση qui
 • treno εκφώνηση treno
 • assistente εκφώνηση assistente
 • Rene εκφώνηση Rene
 • Andrea εκφώνηση Andrea
 • non εκφώνηση non
 • wifi εκφώνηση wifi
 • quattordici εκφώνηση quattordici
 • Lucia εκφώνηση Lucia
 • cappotto εκφώνηση cappotto
 • legging εκφώνηση legging
 • pancreas εκφώνηση pancreas
 • Moscato d'Asti εκφώνηση Moscato d'Asti
 • pile εκφώνηση pile
 • osso εκφώνηση osso
 • marrone εκφώνηση marrone
 • zucchini εκφώνηση zucchini
 • anime εκφώνηση anime
 • zia εκφώνηση zia
 • piazza εκφώνηση piazza
 • Macedonia εκφώνηση Macedonia