Γλώσσα: Ιαβανικά [Basa Jawa]

Πίσω στα Ιαβανικά

 • Jawa εκφώνηση Jawa
 • omah εκφώνηση omah
 • sugeng enjing εκφώνηση sugeng enjing
 • driji εκφώνηση driji
 • sugeng dalu εκφώνηση sugeng dalu
 • Majapahit εκφώνηση Majapahit
 • anyel εκφώνηση anyel
 • Senen εκφώνηση Senen
 • Rebo εκφώνηση Rebo
 • Jakarta εκφώνηση Jakarta
 • kuping εκφώνηση kuping
 • Yogyakarta εκφώνηση Yogyakarta
 • iwak εκφώνηση iwak
 • Kutha Surakarta εκφώνηση Kutha Surakarta
 • Ngayogyakarta εκφώνηση Ngayogyakarta
 • cocot εκφώνηση cocot
 • Indonésia εκφώνηση Indonésia
 • kae εκφώνηση kae
 • matur nuwun εκφώνηση matur nuwun
 • cahya εκφώνηση cahya
 • ringgit εκφώνηση ringgit
 • gamelan εκφώνηση gamelan
 • jaya εκφώνηση jaya
 • Semarang εκφώνηση Semarang
 • sugeng sonten εκφώνηση sugeng sonten
 • sedulur εκφώνηση sedulur
 • Batavia εκφώνηση Batavia
 • sabin εκφώνηση sabin
 • Nusantara εκφώνηση Nusantara
 • ing εκφώνηση ing
 • Kang εκφώνηση Kang
 • kalodhangan εκφώνηση kalodhangan
 • kreteg εκφώνηση kreteg
 • sepuh εκφώνηση sepuh
 • kanjeng εκφώνηση kanjeng
 • rasa εκφώνηση rasa
 • nyamping εκφώνηση nyamping
 • dumeh εκφώνηση dumeh
 • tayub εκφώνηση tayub
 • ge εκφώνηση ge
 • caos εκφώνηση caos
 • sinten εκφώνηση sinten
 • Jepang εκφώνηση Jepang
 • isin εκφώνηση isin
 • panggah εκφώνηση panggah
 • kalung εκφώνηση kalung
 • dudutan εκφώνηση dudutan
 • Dipanegara εκφώνηση Dipanegara
 • telu εκφώνηση telu
 • sing εκφώνηση sing
 • Mijil εκφώνηση Mijil
 • tatanan εκφώνηση tatanan
 • mriki εκφώνηση mriki
 • meja εκφώνηση meja
 • teji εκφώνηση teji
 • dhusun εκφώνηση dhusun
 • gundhul εκφώνηση gundhul
 • angenguwung εκφώνηση angenguwung
 • gender εκφώνηση gender
 • pamrayogi εκφώνηση pamrayogi
 • cekak εκφώνηση cekak
 • pira εκφώνηση pira
 • wong εκφώνηση wong
 • saron εκφώνηση saron
 • greja εκφώνηση greja
 • rah εκφώνηση rah
 • ugi εκφώνηση ugi
 • solo εκφώνηση solo
 • priya εκφώνηση priya
 • seket εκφώνηση seket
 • rangkep εκφώνηση rangkep
 • kringet εκφώνηση kringet
 • nganten εκφώνηση nganten
 • tumrap εκφώνηση tumrap
 • nyidik εκφώνηση nyidik
 • karawitan εκφώνηση karawitan
 • penganten εκφώνηση penganten
 • sanggar εκφώνηση sanggar
 • tampah εκφώνηση tampah
 • tapuk εκφώνηση tapuk
 • cerak εκφώνηση cerak
 • lumrah εκφώνηση lumrah
 • banyu εκφώνηση banyu
 • ompak εκφώνηση ompak
 • pacul εκφώνηση pacul
 • ilat εκφώνηση ilat
 • kempal εκφώνηση kempal
 • ning endi εκφώνηση ning endi
 • gerong εκφώνηση gerong
 • bonang εκφώνηση bonang