Γλώσσα: Ιαβανικά [Basa Jawa]

Πίσω στα Ιαβανικά

 • imba εκφώνηση imba
 • menur εκφώνηση menur
 • sungkem εκφώνηση sungkem
 • rena εκφώνηση rena
 • bapak εκφώνηση bapak
 • theklek εκφώνηση theklek
 • yaiku εκφώνηση yaiku
 • kalih εκφώνηση kalih
 • seket siji εκφώνηση seket siji
 • gulu εκφώνηση gulu
 • kajang εκφώνηση kajang
 • eyang εκφώνηση eyang
 • gembyung εκφώνηση gembyung
 • slendro εκφώνηση slendro
 • endhog εκφώνηση endhog
 • rebab εκφώνηση rebab
 • telung puluh εκφώνηση telung puluh
 • wedhus εκφώνηση wedhus
 • kunca εκφώνηση kunca
 • pathet εκφώνηση pathet
 • lunga εκφώνηση lunga
 • meteng εκφώνηση meteng
 • seseg εκφώνηση seseg
 • Trinil εκφώνηση Trinil
 • kancane εκφώνηση kancane
 • griwa εκφώνηση griwa
 • tapih εκφώνηση tapih
 • rong εκφώνηση rong
 • kulit εκφώνηση kulit
 • palaran εκφώνηση palaran
 • nyunggi εκφώνηση nyunggi
 • jengkel εκφώνηση jengkel
 • jumeneng εκφώνηση jumeneng
 • buron εκφώνηση buron
 • ageng εκφώνηση ageng
 • tiyang εκφώνηση tiyang
 • kepiye εκφώνηση kepiye
 • nganu εκφώνηση nganu
 • palarapan εκφώνηση palarapan
 • Kinanthi εκφώνηση Kinanthi
 • tanjak εκφώνηση tanjak
 • tamba εκφώνηση tamba
 • kudu εκφώνηση kudu
 • wetan εκφώνηση wetan
 • sengkuyung εκφώνηση sengkuyung
 • ladrang εκφώνηση ladrang
 • garwa εκφώνηση garwa
 • ketok εκφώνηση ketok
 • kinabekten εκφώνηση kinabekten
 • cocog εκφώνηση cocog
 • mlampah εκφώνηση mlampah
 • wolu εκφώνηση wolu
 • galo εκφώνηση galo
 • jeram εκφώνηση jeram
 • sagah εκφώνηση sagah
 • plerok εκφώνηση plerok
 • seba εκφώνηση seba
 • peksi εκφώνηση peksi
 • wos εκφώνηση wos
 • suguhan εκφώνηση suguhan
 • pukul εκφώνηση pukul
 • manten εκφώνηση manten
 • pitik εκφώνηση pitik
 • bojo εκφώνηση bojo
 • kawula εκφώνηση kawula
 • kempyung εκφώνηση kempyung
 • Nuswantara εκφώνηση Nuswantara
 • cawis εκφώνηση cawis
 • sekedhik εκφώνηση sekedhik
 • pesagi εκφώνηση pesagi
 • mancanegara εκφώνηση mancanegara
 • suwar-suwir εκφώνηση suwar-suwir
 • brengos εκφώνηση brengos
 • wayang kulit εκφώνηση wayang kulit
 • karya εκφώνηση karya
 • mlaku εκφώνηση mlaku
 • sedasa εκφώνηση sedasa
 • tindak εκφώνηση tindak
 • majeng εκφώνηση majeng
 • gelem εκφώνηση gelem
 • gethuk εκφώνηση gethuk
 • pramuladi εκφώνηση pramuladi
 • ara-ara εκφώνηση ara-ara
 • memela εκφώνηση memela
 • lawas εκφώνηση lawas
 • tameng εκφώνηση tameng
 • durma εκφώνηση durma
 • menggah εκφώνηση menggah
 • wenak εκφώνηση wenak
 • idep εκφώνηση idep