Γλώσσα: Λουξεμβουργικά [Lëtzebuergesch]

Πίσω στα Λουξεμβουργικά

 • jogging εκφώνηση jogging
 • material εκφώνηση material
 • bar εκφώνηση bar
 • Makemake εκφώνηση Makemake
 • Rémi εκφώνηση Rémi
 • mer εκφώνηση mer
 • ha εκφώνηση ha
 • keyboard εκφώνηση keyboard
 • alt εκφώνηση alt
 • tailleur εκφώνηση tailleur
 • clochard εκφώνηση clochard
 • Angélique εκφώνηση Angélique
 • global εκφώνηση global
 • costume εκφώνηση costume
 • legal εκφώνηση legal
 • sujet εκφώνηση sujet
 • Oktober εκφώνηση Oktober
 • sou εκφώνηση sou
 • smaragd εκφώνηση smaragd
 • dunn εκφώνηση dunn
 • mobbing εκφώνηση mobbing
 • hausse εκφώνηση hausse
 • ham εκφώνηση ham
 • 1994 εκφώνηση 1994
 • joggen εκφώνηση joggen
 • Männer εκφώνηση Männer
 • kilo εκφώνηση kilo
 • message εκφώνηση message
 • mango εκφώνηση mango
 • Sojaszooss εκφώνηση Sojaszooss
 • villa εκφώνηση villa
 • Estland εκφώνηση Estland
 • abonnement εκφώνηση abonnement
 • 1991 εκφώνηση 1991
 • 16 εκφώνηση 16
 • besoin εκφώνηση besoin
 • jun εκφώνηση jun
 • Bahamas εκφώνηση Bahamas
 • sprinter εκφώνηση sprinter
 • organ εκφώνηση organ
 • rat εκφώνηση rat
 • turbo εκφώνηση turbo
 • ruin εκφώνηση ruin
 • Motorrad εκφώνηση Motorrad
 • deeg εκφώνηση deeg
 • dilemma εκφώνηση dilemma
 • purée εκφώνηση purée
 • bech εκφώνηση bech
 • patent εκφώνηση patent
 • anchois εκφώνηση anchois
 • Quartier εκφώνηση Quartier
 • mech εκφώνηση mech
 • WWW εκφώνηση WWW
 • Wahl εκφώνηση Wahl
 • 700 εκφώνηση 700
 • basket εκφώνηση basket
 • Russ εκφώνηση Russ
 • ar εκφώνηση ar
 • Piment εκφώνηση Piment
 • rho εκφώνηση rho
 • rout εκφώνηση rout
 • pascha εκφώνηση pascha
 • surface εκφώνηση surface
 • Lucienne εκφώνηση Lucienne
 • 1883 εκφώνηση 1883
 • pochette εκφώνηση pochette
 • atheist εκφώνηση atheist
 • Bob Jungels εκφώνηση Bob Jungels
 • eta εκφώνηση eta
 • putsch εκφώνηση putsch
 • Judd mat Gaardebounen εκφώνηση Judd mat Gaardebounen
 • artist εκφώνηση artist
 • biberon εκφώνηση biberon
 • Marthe εκφώνηση Marthe
 • harem εκφώνηση harem
 • bud εκφώνηση bud
 • 56 εκφώνηση 56
 • se εκφώνηση se
 • trottoir εκφώνηση trottoir
 • goal εκφώνηση goal
 • plateau εκφώνηση plateau
 • instrument εκφώνηση instrument
 • februar εκφώνηση februar
 • 90 εκφώνηση 90
 • 77 εκφώνηση 77
 • Zack εκφώνηση Zack
 • NATO εκφώνηση NATO
 • partner εκφώνηση partner
 • couch εκφώνηση couch
 • lichen εκφώνηση lichen