Γλώσσα: Λουξεμβουργικά [Lëtzebuergesch]

Πίσω στα Λουξεμβουργικά

 • 40 εκφώνηση 40
 • dag εκφώνηση dag
 • moustache εκφώνηση moustache
 • poulet εκφώνηση poulet
 • design εκφώνηση design
 • charcuterie εκφώνηση charcuterie
 • crayon εκφώνηση crayon
 • 70 εκφώνηση 70
 • Diesel εκφώνηση Diesel
 • mol εκφώνηση mol
 • concierge εκφώνηση concierge
 • Alexis εκφώνηση Alexis
 • Haut εκφώνηση Haut
 • puzzle εκφώνηση puzzle
 • volleyball εκφώνηση volleyball
 • auto εκφώνηση auto
 • champion εκφώνηση champion
 • ok εκφώνηση ok
 • Q εκφώνηση Q
 • Mario εκφώνηση Mario
 • bequem εκφώνηση bequem
 • brioche εκφώνηση brioche
 • ananas εκφώνηση ananas
 • engagement εκφώνηση engagement
 • leitmotiv εκφώνηση leitmotiv
 • Agnès εκφώνηση Agnès
 • status εκφώνηση status
 • mayonnaise εκφώνηση mayonnaise
 • also εκφώνηση also
 • neger εκφώνηση neger
 • just εκφώνηση just
 • Metz εκφώνηση Metz
 • 43 εκφώνηση 43
 • an εκφώνηση an
 • tetanus εκφώνηση tetanus
 • party εκφώνηση party
 • all εκφώνηση all
 • H εκφώνηση H
 • graffiti εκφώνηση graffiti
 • agenda εκφώνηση agenda
 • schnitzel εκφώνηση schnitzel
 • Victor εκφώνηση Victor
 • 30 εκφώνηση 30
 • Mathias εκφώνηση Mathias
 • Raymond εκφώνηση Raymond
 • star εκφώνηση star
 • G εκφώνηση G
 • Karl εκφώνηση Karl
 • Margot εκφώνηση Margot
 • kakao εκφώνηση kakao
 • not εκφώνηση not
 • Barbados εκφώνηση Barbados
 • et εκφώνηση et
 • grass εκφώνηση grass
 • basketball εκφώνηση basketball
 • Gewürztraminer εκφώνηση Gewürztraminer
 • duck εκφώνηση duck
 • vitamin εκφώνηση vitamin
 • uno εκφώνηση uno
 • Jules εκφώνηση Jules
 • Venezuela εκφώνηση Venezuela
 • haus εκφώνηση haus
 • apartheid εκφώνηση apartheid
 • Vietnam εκφώνηση Vietnam
 • bier εκφώνηση bier
 • K εκφώνηση K
 • Atomwaffen εκφώνηση Atomwaffen
 • Jeep εκφώνηση Jeep
 • hier εκφώνηση hier
 • si εκφώνηση si
 • 2006 εκφώνηση 2006
 • 19 εκφώνηση 19
 • Riesling εκφώνηση Riesling
 • 80 εκφώνηση 80
 • am εκφώνηση am
 • Thailand εκφώνηση Thailand
 • Buch εκφώνηση Buch
 • Romain εκφώνηση Romain
 • Nathalie εκφώνηση Nathalie
 • stadium εκφώνηση stadium
 • 3 εκφώνηση 3
 • fan εκφώνηση fan
 • park εκφώνηση park
 • our εκφώνηση our
 • panda εκφώνηση panda
 • Bourgogne εκφώνηση Bourgogne
 • och εκφώνηση och
 • war εκφώνηση war
 • patient εκφώνηση patient
 • Nepal εκφώνηση Nepal