Γλώσσα: Λουξεμβουργικά [Lëtzebuergesch]

Πίσω στα Λουξεμβουργικά

 • dag εκφώνηση dag
 • Auschwitz εκφώνηση Auschwitz
 • Gibraltar εκφώνηση Gibraltar
 • Erika εκφώνηση Erika
 • status εκφώνηση status
 • vitamin εκφώνηση vitamin
 • Vietnam εκφώνηση Vietnam
 • Iran εκφώνηση Iran
 • Kuchen εκφώνηση Kuchen
 • moustache εκφώνηση moustache
 • Q εκφώνηση Q
 • fall εκφώνηση fall
 • apartheid εκφώνηση apartheid
 • amalgam εκφώνηση amalgam
 • leitmotiv εκφώνηση leitmotiv
 • popcorn εκφώνηση popcorn
 • Alexis εκφώνηση Alexis
 • Accessoire εκφώνηση Accessoire
 • brioche εκφώνηση brioche
 • 30 εκφώνηση 30
 • batter εκφώνηση batter
 • mir εκφώνηση mir
 • hat εκφώνηση hat
 • Margot εκφώνηση Margot
 • David εκφώνηση David
 • 40 εκφώνηση 40
 • mat εκφώνηση mat
 • bequem εκφώνηση bequem
 • island εκφώνηση island
 • poulet εκφώνηση poulet
 • F εκφώνηση F
 • 10 εκφώνηση 10
 • Victor εκφώνηση Victor
 • budget εκφώνηση budget
 • police εκφώνηση police
 • volleyball εκφώνηση volleyball
 • Agnès εκφώνηση Agnès
 • Audi εκφώνηση Audi
 • G εκφώνηση G
 • Barbados εκφώνηση Barbados
 • just εκφώνηση just
 • ok εκφώνηση ok
 • judo εκφώνηση judo
 • duck εκφώνηση duck
 • Haut εκφώνηση Haut
 • Diesel εκφώνηση Diesel
 • Nathalie εκφώνηση Nathalie
 • Metz εκφώνηση Metz
 • gruyère εκφώνηση gruyère
 • mayonnaise εκφώνηση mayonnaise
 • Nicaragua εκφώνηση Nicaragua
 • kakao εκφώνηση kakao
 • Daniel εκφώνηση Daniel
 • Raymond εκφώνηση Raymond
 • schnitzel εκφώνηση schnitzel
 • café εκφώνηση café
 • si εκφώνηση si
 • mall εκφώνηση mall
 • all εκφώνηση all
 • Nigeria εκφώνηση Nigeria
 • Jules εκφώνηση Jules
 • online εκφώνηση online
 • also εκφώνηση also
 • cactus εκφώνηση cactus
 • concierge εκφώνηση concierge
 • design εκφώνηση design
 • Gromperekichelcher εκφώνηση Gromperekichelcher
 • bier εκφώνηση bier
 • burnout εκφώνηση burnout
 • Mathias εκφώνηση Mathias
 • tetanus εκφώνηση tetanus
 • neger εκφώνηση neger
 • H εκφώνηση H
 • engagement εκφώνηση engagement
 • haus εκφώνηση haus
 • uno εκφώνηση uno
 • 70 εκφώνηση 70
 • Venezuela εκφώνηση Venezuela
 • mol εκφώνηση mol
 • meringue εκφώνηση meringue
 • an εκφώνηση an
 • Buch εκφώνηση Buch
 • Claire εκφώνηση Claire
 • Riesling εκφώνηση Riesling
 • graffiti εκφώνηση graffiti
 • Jeep εκφώνηση Jeep
 • Alzheimer εκφώνηση Alzheimer
 • Nepal εκφώνηση Nepal
 • Barcelona εκφώνηση Barcelona
 • cello εκφώνηση cello