Γλώσσα: Λουξεμβουργικά [Lëtzebuergesch]

Πίσω στα Λουξεμβουργικά

 • 2017 εκφώνηση 2017
 • poet εκφώνηση poet
 • Ingenieur εκφώνηση Ingenieur
 • Jus εκφώνηση Jus
 • Gilbert εκφώνηση Gilbert
 • aluminium εκφώνηση aluminium
 • Irma εκφώνηση Irma
 • echo εκφώνηση echo
 • clown εκφώνηση clown
 • Auxerrois εκφώνηση Auxerrois
 • L εκφώνηση L
 • land εκφώνηση land
 • hond εκφώνηση hond
 • Carmen εκφώνηση Carmen
 • colonel εκφώνηση colonel
 • kilometer εκφώνηση kilometer
 • sinn εκφώνηση sinn
 • kappa εκφώνηση kappa
 • Stollen εκφώνηση Stollen
 • Doppelgänger εκφώνηση Doppelgänger
 • boer εκφώνηση boer
 • thermometer εκφώνηση thermometer
 • sex εκφώνηση sex
 • Juliette εκφώνηση Juliette
 • Benoît εκφώνηση Benoît
 • d'accord εκφώνηση d'accord
 • nee εκφώνηση nee
 • ben εκφώνηση ben
 • Montenegro εκφώνηση Montenegro
 • pointe εκφώνηση pointe
 • meng εκφώνηση meng
 • atelier εκφώνηση atelier
 • amber εκφώνηση amber
 • telefon εκφώνηση telefon
 • garçon εκφώνηση garçon
 • 18 εκφώνηση 18
 • 1998 εκφώνηση 1998
 • ricotta εκφώνηση ricotta
 • omega εκφώνηση omega
 • bank εκφώνηση bank
 • golf εκφώνηση golf
 • satin εκφώνηση satin
 • pull εκφώνηση pull
 • Nigeria εκφώνηση Nigeria
 • super εκφώνηση super
 • club εκφώνηση club
 • adress εκφώνηση adress
 • Somalia εκφώνηση Somalia
 • dat εκφώνηση dat
 • Jupiter εκφώνηση Jupiter
 • baby εκφώνηση baby
 • duo εκφώνηση duo
 • Oman εκφώνηση Oman
 • parrot εκφώνηση parrot
 • rendez-vous εκφώνηση rendez-vous
 • so εκφώνηση so
 • pi εκφώνηση pi
 • UFO εκφώνηση UFO
 • video εκφώνηση video
 • Lou εκφώνηση Lou
 • Salomon εκφώνηση Salomon
 • Benelux εκφώνηση Benelux
 • C εκφώνηση C
 • sport εκφώνηση sport
 • bei εκφώνηση bei
 • block εκφώνηση block
 • O εκφώνηση O
 • da εκφώνηση da
 • 10000 εκφώνηση 10000
 • Brunei εκφώνηση Brunei
 • Anne-Marie εκφώνηση Anne-Marie
 • phi εκφώνηση phi
 • Alix εκφώνηση Alix
 • intelligent εκφώνηση intelligent
 • lila εκφώνηση lila
 • set εκφώνηση set
 • B εκφώνηση B
 • karel εκφώνηση karel
 • Prost εκφώνηση Prost
 • alligator εκφώνηση alligator
 • hoer εκφώνηση hoer
 • Psychologie εκφώνηση Psychologie
 • chirurgie εκφώνηση chirurgie
 • uniform εκφώνηση uniform
 • mais εκφώνηση mais
 • tak εκφώνηση tak
 • um εκφώνηση um
 • camembert εκφώνηση camembert
 • out εκφώνηση out
 • Senegal εκφώνηση Senegal