Γλώσσα: Λουξεμβουργικά [Lëtzebuergesch]

Πίσω στα Λουξεμβουργικά

 • S εκφώνηση S
 • Montenegro εκφώνηση Montenegro
 • 2017 εκφώνηση 2017
 • Carmen εκφώνηση Carmen
 • laptop εκφώνηση laptop
 • 27 εκφώνηση 27
 • November εκφώνηση November
 • d'accord εκφώνηση d'accord
 • sir εκφώνηση sir
 • 200 εκφώνηση 200
 • turquoise εκφώνηση turquoise
 • Quatsch εκφώνηση Quatsch
 • kilometer εκφώνηση kilometer
 • hamster εκφώνηση hamster
 • kappa εκφώνηση kappa
 • real εκφώνηση real
 • nee εκφώνηση nee
 • rang εκφώνηση rang
 • anal εκφώνηση anal
 • Juliette εκφώνηση Juliette
 • garçon εκφώνηση garçon
 • Jus εκφώνηση Jus
 • Gilbert εκφώνηση Gilbert
 • Doppelgänger εκφώνηση Doppelgänger
 • satin εκφώνηση satin
 • Psychologie εκφώνηση Psychologie
 • amber εκφώνηση amber
 • atelier εκφώνηση atelier
 • tablet εκφώνηση tablet
 • ricotta εκφώνηση ricotta
 • Benoît εκφώνηση Benoît
 • hond εκφώνηση hond
 • poet εκφώνηση poet
 • clown εκφώνηση clown
 • L εκφώνηση L
 • checks εκφώνηση checks
 • pull εκφώνηση pull
 • echo εκφώνηση echo
 • 1998 εκφώνηση 1998
 • performance εκφώνηση performance
 • boer εκφώνηση boer
 • bei εκφώνηση bei
 • Nigeria εκφώνηση Nigeria
 • Daim εκφώνηση Daim
 • duo εκφώνηση duo
 • thermometer εκφώνηση thermometer
 • UFO εκφώνηση UFO
 • Lou εκφώνηση Lou
 • Benelux εκφώνηση Benelux
 • omega εκφώνηση omega
 • 10000 εκφώνηση 10000
 • 18 εκφώνηση 18
 • club εκφώνηση club
 • pointe εκφώνηση pointe
 • Somalia εκφώνηση Somalia
 • camembert εκφώνηση camembert
 • Oman εκφώνηση Oman
 • bonbon εκφώνηση bonbon
 • golf εκφώνηση golf
 • adress εκφώνηση adress
 • ben εκφώνηση ben
 • meng εκφώνηση meng
 • telefon εκφώνηση telefon
 • hoer εκφώνηση hoer
 • rendez-vous εκφώνηση rendez-vous
 • Jupiter εκφώνηση Jupiter
 • Alix εκφώνηση Alix
 • parrot εκφώνηση parrot
 • chirurg εκφώνηση chirurg
 • super εκφώνηση super
 • dat εκφώνηση dat
 • but εκφώνηση but
 • block εκφώνηση block
 • baby εκφώνηση baby
 • bis εκφώνηση bis
 • bank εκφώνηση bank
 • karel εκφώνηση karel
 • Anne-Marie εκφώνηση Anne-Marie
 • massage εκφώνηση massage
 • Salomon εκφώνηση Salomon
 • Senegal εκφώνηση Senegal
 • anus εκφώνηση anus
 • bretzel εκφώνηση bretzel
 • video εκφώνηση video
 • sport εκφώνηση sport
 • box εκφώνηση box
 • pi εκφώνηση pi
 • da εκφώνηση da
 • lila εκφώνηση lila
 • intelligent εκφώνηση intelligent