Γλώσσα: Λομβαρδικά [Lombàrd]

Πίσω στα Λομβαρδικά

 • Milan εκφώνηση Milan
 • banana εκφώνηση banana
 • 2 εκφώνηση 2
 • Amor εκφώνηση Amor
 • café εκφώνηση café
 • Pavia εκφώνηση Pavia
 • 5 εκφώνηση 5
 • merda εκφώνηση merda
 • 4 εκφώνηση 4
 • Wikipedia εκφώνηση Wikipedia
 • i εκφώνηση i
 • 8 εκφώνηση 8
 • 100 εκφώνηση 100
 • pasta εκφώνηση pasta
 • 13 εκφώνηση 13
 • 7 εκφώνηση 7
 • 14 εκφώνηση 14
 • April εκφώνηση April
 • de εκφώνηση de
 • 20 εκφώνηση 20
 • car εκφώνηση car
 • 15 εκφώνηση 15
 • Leon εκφώνηση Leon
 • 500 εκφώνηση 500
 • 30 εκφώνηση 30
 • 70 εκφώνηση 70
 • Roma εκφώνηση Roma
 • te εκφώνηση te
 • man εκφώνηση man
 • me εκφώνηση me
 • animal εκφώνηση animal
 • 33 εκφώνηση 33
 • can εκφώνηση can
 • November εκφώνηση November
 • 23 εκφώνηση 23
 • 42 εκφώνηση 42
 • cache εκφώνηση cache
 • Merlot εκφώνηση Merlot
 • stella εκφώνηση stella
 • or εκφώνηση or
 • bicicleta εκφώνηση bicicleta
 • vin εκφώνηση vin
 • via εκφώνηση via
 • angel εκφώνηση angel
 • got εκφώνηση got
 • real εκφώνηση real
 • capital εκφώνηση capital
 • caca εκφώνηση caca
 • desert εκφώνηση desert
 • ciocc εκφώνηση ciocc
 • chi εκφώνηση chi
 • stupa εκφώνηση stupa
 • Ida εκφώνηση Ida
 • cap εκφώνηση cap
 • Om εκφώνηση Om
 • gal εκφώνηση gal
 • Carolina εκφώνηση Carolina
 • Madonna εκφώνηση Madonna
 • cafe εκφώνηση cafe
 • grand εκφώνηση grand
 • lui εκφώνηση lui
 • cassoeula εκφώνηση cassoeula
 • Fiat εκφώνηση Fiat
 • gent εκφώνηση gent
 • Bianca εκφώνηση Bianca
 • Mia εκφώνηση Mia
 • ae εκφώνηση ae
 • sena εκφώνηση sena
 • Bosch εκφώνηση Bosch
 • success εκφώνηση success
 • galop εκφώνηση galop
 • salam εκφώνηση salam
 • scienza εκφώνηση scienza
 • Anguilla εκφώνηση Anguilla
 • aqua εκφώνηση aqua
 • polenta εκφώνηση polenta
 • Frances εκφώνηση Frances
 • nonna εκφώνηση nonna
 • quater εκφώνηση quater
 • coro εκφώνηση coro
 • Peder εκφώνηση Peder
 • bistecca εκφώνηση bistecca
 • ciel εκφώνηση ciel
 • sì εκφώνηση
 • minga εκφώνηση minga
 • Biot εκφώνηση Biot
 • famiglia εκφώνηση famiglia
 • castel εκφώνηση castel
 • Cres εκφώνηση Cres
 • lai εκφώνηση lai