Γλώσσα: Λομβαρδικά [Lombàrd]

Πίσω στα Λομβαρδικά

 • 'ndà εκφώνηση 'ndà
 • fà εκφώνηση
 • malpalpeta εκφώνηση malpalpeta
 • pòta εκφώνηση pòta
 • ambrosián εκφώνηση ambrosián
 • vas εκφώνηση vas
 • taol εκφώνηση taol
 • leun εκφώνηση leun
 • arpa εκφώνηση arpa
 • carta εκφώνηση carta
 • barba εκφώνηση barba
 • libera εκφώνηση libera
 • 89 εκφώνηση 89
 • derma εκφώνηση derma
 • sere εκφώνηση sere
 • baraba εκφώνηση baraba
 • scurensgiun εκφώνηση scurensgiun
 • cala εκφώνηση cala
 • militar εκφώνηση militar
 • bor εκφώνηση bor
 • Biba εκφώνηση Biba
 • Calc εκφώνηση Calc
 • bagatel εκφώνηση bagatel
 • Asen εκφώνηση Asen
 • Cornel εκφώνηση Cornel
 • sanglot εκφώνηση sanglot
 • cognos εκφώνηση cognos
 • Rì εκφώνηση
 • rebambìi εκφώνηση rebambìi
 • gandolín εκφώνηση gandolín
 • paleta εκφώνηση paleta
 • goma εκφώνηση goma
 • acent εκφώνηση acent
 • col εκφώνηση col
 • temp εκφώνηση temp
 • gambar εκφώνηση gambar
 • amís εκφώνηση amís
 • banca εκφώνηση banca
 • Capitol εκφώνηση Capitol
 • cal εκφώνηση cal
 • incoeu εκφώνηση incoeu
 • rasignà εκφώνηση rasignà
 • ligera εκφώνηση ligera
 • malat εκφώνηση malat
 • colombine εκφώνηση colombine
 • gat εκφώνηση gat
 • contrada εκφώνηση contrada
 • rattin εκφώνηση rattin
 • Pò εκφώνηση
 • scaia εκφώνηση scaia
 • prat εκφώνηση prat
 • convent εκφώνηση convent
 • pir εκφώνηση pir
 • caper εκφώνηση caper
 • dané εκφώνηση dané
 • cuco εκφώνηση cuco
 • afare εκφώνηση afare
 • bandit εκφώνηση bandit
 • corta εκφώνηση corta
 • liel εκφώνηση liel
 • pampalùga εκφώνηση pampalùga
 • nigra εκφώνηση nigra
 • camerer εκφώνηση camerer
 • confront εκφώνηση confront
 • temporal εκφώνηση temporal
 • leanda εκφώνηση leanda
 • cordele εκφώνηση cordele
 • cald εκφώνηση cald
 • cuete εκφώνηση cuete
 • tomates εκφώνηση tomates
 • scritur εκφώνηση scritur
 • sass εκφώνηση sass
 • Bordon εκφώνηση Bordon
 • calcola εκφώνηση calcola
 • lur εκφώνηση lur
 • aca εκφώνηση aca
 • cabe εκφώνηση cabe
 • Sira εκφώνηση Sira
 • paga εκφώνηση paga
 • Cinto εκφώνηση Cinto
 • ciapà εκφώνηση ciapà
 • morigeu εκφώνηση morigeu
 • brea εκφώνηση brea
 • bé εκφώνηση
 • calandra εκφώνηση calandra
 • sida εκφώνηση sida
 • neta εκφώνηση neta
 • cep εκφώνηση cep
 • marì εκφώνηση marì
 • biligornia εκφώνηση biligornia