Γλώσσα: Μαλταϊκά [Malti]

Πίσω στα Μαλταϊκά

 • banana εκφώνηση banana
 • Malta εκφώνηση Malta
 • Victoria εκφώνηση Victoria
 • 1984 εκφώνηση 1984
 • Ħaġar Qim εκφώνηση Ħaġar Qim
 • dar εκφώνηση dar
 • Micallef εκφώνηση Micallef
 • Rabat εκφώνηση Rabat
 • elf εκφώνηση elf
 • le εκφώνηση le
 • bin εκφώνηση bin
 • Valletta εκφώνηση Valletta
 • filgħodu εκφώνηση filgħodu
 • posta εκφώνηση posta
 • Rużar Borg εκφώνηση Rużar Borg
 • pont εκφώνηση pont
 • politika εκφώνηση politika
 • birra εκφώνηση birra
 • qattus εκφώνηση qattus
 • mera εκφώνηση mera
 • Ta' Qali εκφώνηση Ta' Qali
 • Dun Renato Borġ εκφώνηση Dun Renato Borġ
 • bandiera εκφώνηση bandiera
 • Paola εκφώνηση Paola
 • tajba filgħodu εκφώνηση tajba filgħodu
 • lumi εκφώνηση lumi
 • pilota εκφώνηση pilota
 • Dell εκφώνηση Dell
 • mitt εκφώνηση mitt
 • għada εκφώνηση għada
 • Paceville εκφώνηση Paceville
 • dak εκφώνηση dak
 • tromba εκφώνηση tromba
 • avukat εκφώνηση avukat
 • infermiera εκφώνηση infermiera
 • arti εκφώνηση arti
 • erba εκφώνηση erba
 • wied εκφώνηση wied
 • gravi εκφώνηση gravi
 • fenek εκφώνηση fenek
 • triq εκφώνηση triq
 • qagħaq tal-għasel εκφώνηση qagħaq tal-għasel
 • suf εκφώνηση suf
 • stilla εκφώνηση stilla
 • Ta' Ħaġrat εκφώνηση Ta' Ħaġrat
 • sinna εκφώνηση sinna
 • emergenza εκφώνηση emergenza
 • abjad εκφώνηση abjad
 • pesta εκφώνηση pesta
 • kien εκφώνηση kien
 • Marzu εκφώνηση Marzu
 • Ekonomista εκφώνηση Ekonomista
 • flokk εκφώνηση flokk
 • illum εκφώνηση illum
 • griz εκφώνηση griz
 • karrotta εκφώνηση karrotta
 • ikrah εκφώνηση ikrah
 • kokka εκφώνηση kokka
 • Arja εκφώνηση Arja
 • soru εκφώνηση soru
 • Ramel εκφώνηση Ramel
 • Mdina εκφώνηση Mdina
 • kif εκφώνηση kif
 • kiefer εκφώνηση kiefer
 • qadim εκφώνηση qadim
 • standart εκφώνηση standart
 • Mosta εκφώνηση Mosta
 • butir εκφώνηση butir
 • nisa εκφώνηση nisa
 • ċavetta εκφώνηση ċavetta
 • Marsaxlokk εκφώνηση Marsaxlokk
 • karizma εκφώνηση karizma
 • Disa εκφώνηση Disa
 • Fgura εκφώνηση Fgura
 • Mellieħa εκφώνηση Mellieħa
 • xemx εκφώνηση xemx
 • Pitirross εκφώνηση Pitirross
 • bajda εκφώνηση bajda
 • Professur εκφώνηση Professur
 • calleja εκφώνηση calleja
 • għaxra εκφώνηση għaxra
 • Sahha εκφώνηση Sahha
 • tiżjin εκφώνηση tiżjin
 • Għandi εκφώνηση Għandi
 • għajn εκφώνηση għajn
 • nunzju εκφώνηση nunzju
 • torri εκφώνηση torri
 • wiċċ εκφώνηση wiċċ
 • għaksa εκφώνηση għaksa
 • Xuereb εκφώνηση Xuereb