Γλώσσα: Ναπολιτανικά [Nnapulitano]

Πίσω στα Ναπολιτανικά

 • casa εκφώνηση casa
 • e εκφώνηση e
 • i εκφώνηση i
 • Europa εκφώνηση Europa
 • Rosa εκφώνηση Rosa
 • me εκφώνηση me
 • cielo εκφώνηση cielo
 • stella εκφώνηση stella
 • vaso εκφώνηση vaso
 • stress εκφώνηση stress
 • grande εκφώνηση grande
 • pesce εκφώνηση pesce
 • Italia εκφώνηση Italia
 • forte εκφώνηση forte
 • latte εκφώνηση latte
 • mamma εκφώνηση mamma
 • regalo εκφώνηση regalo
 • vacca εκφώνηση vacca
 • pure εκφώνηση pure
 • Caserta εκφώνηση Caserta
 • figlio εκφώνηση figlio
 • Rose εκφώνηση Rose
 • cane εκφώνηση cane
 • gallina εκφώνηση gallina
 • Capri εκφώνηση Capri
 • porta εκφώνηση porta
 • blé εκφώνηση blé
 • guaglione εκφώνηση guaglione
 • Milo εκφώνηση Milo
 • acacia εκφώνηση acacia
 • tigre εκφώνηση tigre
 • Napule εκφώνηση Napule
 • giallo εκφώνηση giallo
 • faccia εκφώνηση faccia
 • gamma εκφώνηση gamma
 • chitarra εκφώνηση chitarra
 • sole εκφώνηση sole
 • cosa εκφώνηση cosa
 • pranzo εκφώνηση pranzo
 • PE εκφώνηση PE
 • chi εκφώνηση chi
 • male εκφώνηση male
 • fatica εκφώνηση fatica
 • acqua εκφώνηση acqua
 • paura εκφώνηση paura
 • Mia εκφώνηση Mia
 • gennaio εκφώνηση gennaio
 • terrazzo εκφώνηση terrazzo
 • comme εκφώνηση comme
 • penne εκφώνηση penne
 • puzzo εκφώνηση puzzo
 • fuoco εκφώνηση fuoco
 • rena εκφώνηση rena
 • può εκφώνηση può
 • matina εκφώνηση matina
 • spasso εκφώνηση spasso
 • ricchione εκφώνηση ricchione
 • pirito εκφώνηση pirito
 • sfogliatella εκφώνηση sfogliatella
 • core εκφώνηση core
 • pazzo εκφώνηση pazzo
 • scola εκφώνηση scola
 • chille εκφώνηση chille
 • bonasera εκφώνηση bonasera
 • maggio εκφώνηση maggio
 • voglio εκφώνηση voglio
 • è εκφώνηση è
 • diocese εκφώνηση diocese
 • chiavica εκφώνηση chiavica
 • maje εκφώνηση maje
 • Pasquale εκφώνηση Pasquale
 • areto εκφώνηση areto
 • pisciaturo εκφώνηση pisciaturo
 • Dicitenciello vuie εκφώνηση Dicitenciello vuie
 • amaro εκφώνηση amaro
 • Pulecenella εκφώνηση Pulecenella
 • chiste εκφώνηση chiste
 • maruzza εκφώνηση maruzza
 • jurnata εκφώνηση jurnata
 • scippo εκφώνηση scippo
 • sfizio εκφώνηση sfizio
 • Surriento εκφώνηση Surriento
 • Gennaro εκφώνηση Gennaro
 • tiempe passate εκφώνηση tiempe passate
 • micciariello εκφώνηση micciariello
 • dimane εκφώνηση dimane
 • subbeto εκφώνηση subbeto
 • pirciatielle εκφώνηση pirciatielle
 • griggie εκφώνηση griggie
 • Munasterio 'e Santa Chiara εκφώνηση Munasterio 'e Santa Chiara