Γλώσσα: Ολλανδικά [Nederlands]

Πίσω στα Ολλανδικά

 • Zeus εκφώνηση Zeus
 • juni εκφώνηση juni
 • Duvel εκφώνηση Duvel
 • Jan εκφώνηση Jan
 • love εκφώνηση love
 • opgroeien εκφώνηση opgroeien
 • apartheid εκφώνηση apartheid
 • Hoegaarden εκφώνηση Hoegaarden
 • Chimay εκφώνηση Chimay
 • mei εκφώνηση mei
 • Kortrijk εκφώνηση Kortrijk
 • toe εκφώνηση toe
 • Braille εκφώνηση Braille
 • zeven εκφώνηση zeven
 • uit εκφώνηση uit
 • metro εκφώνηση metro
 • nice εκφώνηση nice
 • computer εκφώνηση computer
 • aangenaam εκφώνηση aangenaam
 • Adidas εκφώνηση Adidas
 • en εκφώνηση en
 • auto εκφώνηση auto
 • brandy εκφώνηση brandy
 • Theems εκφώνηση Theems
 • Edinburgh εκφώνηση Edinburgh
 • Rembrandt van Rijn εκφώνηση Rembrandt van Rijn
 • geel εκφώνηση geel
 • parfum εκφώνηση parfum
 • bedankt εκφώνηση bedankt
 • merhaba εκφώνηση merhaba
 • groen εκφώνηση groen
 • Heineken εκφώνηση Heineken
 • cava εκφώνηση cava
 • moelleux εκφώνηση moelleux
 • Venus εκφώνηση Venus
 • fiets εκφώνηση fiets
 • euro εκφώνηση euro
 • hand εκφώνηση hand
 • zijn εκφώνηση zijn
 • Porsche εκφώνηση Porsche
 • kaas εκφώνηση kaas
 • wit εκφώνηση wit
 • bent εκφώνηση bent
 • Jan Vermeer εκφώνηση Jan Vermeer
 • Coca-Cola εκφώνηση Coca-Cola
 • Johan Cruyff εκφώνηση Johan Cruyff
 • elf εκφώνηση elf
 • V εκφώνηση V
 • juli εκφώνηση juli
 • steen εκφώνηση steen
 • Xanax εκφώνηση Xanax
 • terug εκφώνηση terug
 • thee εκφώνηση thee
 • Ruud Gullit εκφώνηση Ruud Gullit
 • drie εκφώνηση drie
 • straat εκφώνηση straat
 • WC εκφώνηση WC
 • Giethoorn εκφώνηση Giethoorn
 • R εκφώνηση R
 • LOL εκφώνηση LOL
 • mooi εκφώνηση mooi
 • België εκφώνηση België
 • octopus εκφώνηση octopus
 • Martin εκφώνηση Martin
 • legging εκφώνηση legging
 • Kevin De Bruyne εκφώνηση Kevin De Bruyne
 • kok εκφώνηση kok
 • fuchsia εκφώνηση fuchsia
 • leven εκφώνηση leven
 • W εκφώνηση W
 • oranje εκφώνηση oranje
 • Toyota εκφώνηση Toyota
 • viking εκφώνηση viking
 • IKEA εκφώνηση IKEA
 • motor εκφώνηση motor
 • shirt εκφώνηση shirt
 • februari εκφώνηση februari
 • trein εκφώνηση trein
 • Pieter Brueghel εκφώνηση Pieter Brueghel
 • Den Haag εκφώνηση Den Haag
 • rijst εκφώνηση rijst
 • Curaçao εκφώνηση Curaçao
 • meisje εκφώνηση meisje
 • talk εκφώνηση talk
 • Chopin εκφώνηση Chopin
 • januari εκφώνηση januari
 • Eindhoven εκφώνηση Eindhoven
 • tien εκφώνηση tien
 • Johannes Vermeer εκφώνηση Johannes Vermeer
 • Jack εκφώνηση Jack