Γλώσσα: Pennsylvania Dutch [Pennsylvania Deitsch]

Πίσω στα Pennsylvania Dutch

 • ich εκφώνηση ich
 • un εκφώνηση un
 • er εκφώνηση er
 • bank εκφώνηση bank
 • hand εκφώνηση hand
 • sex εκφώνηση sex
 • es εκφώνηση es
 • land εκφώνηση land
 • do εκφώνηση do
 • ball εκφώνηση ball
 • Danke εκφώνηση Danke
 • du εκφώνηση du
 • kind εκφώνηση kind
 • in εκφώνηση in
 • was εκφώνηση was
 • all εκφώνηση all
 • weiss εκφώνηση weiss
 • Buch εκφώνηση Buch
 • die εκφώνηση die
 • Bruder εκφώνηση Bruder
 • vier εκφώνηση vier
 • desert εκφώνηση desert
 • alt εκφώνηση alt
 • ass εκφώνηση ass
 • Nein εκφώνηση Nein
 • elf εκφώνηση elf
 • bo εκφώνηση bo
 • Watt εκφώνηση Watt
 • Lang εκφώνηση Lang
 • Wasser εκφώνηση Wasser
 • bu εκφώνηση bu
 • net εκφώνηση net
 • drei εκφώνηση drei
 • bei εκφώνηση bei
 • mei εκφώνηση mei
 • Mann εκφώνηση Mann
 • mol εκφώνηση mol
 • wie εκφώνηση wie
 • dot εκφώνηση dot
 • mir εκφώνηση mir
 • enkel εκφώνηση enkel
 • sei εκφώνηση sei
 • nee εκφώνηση nee
 • Schnee εκφώνηση Schnee
 • mich εκφώνηση mich
 • ehrlich εκφώνηση ehrlich
 • sie εκφώνηση sie
 • fer εκφώνηση fer
 • haar εκφώνηση haar
 • mer εκφώνηση mer
 • gut εκφώνηση gut
 • Alle εκφώνηση Alle
 • board εκφώνηση board
 • uns εκφώνηση uns
 • viel εκφώνηση viel
 • nei εκφώνηση nei
 • dir εκφώνηση dir
 • laut εκφώνηση laut
 • Fehler εκφώνηση Fehler
 • bell εκφώνηση bell
 • ya εκφώνηση ya
 • schwer εκφώνηση schwer
 • dich εκφώνηση dich
 • Ken εκφώνηση Ken
 • acht εκφώνηση acht
 • Zwilling εκφώνηση Zwilling
 • boi εκφώνηση boi
 • dei εκφώνηση dei
 • meh εκφώνηση meh
 • simmer εκφώνηση simmer
 • Aage εκφώνηση Aage
 • Onkel εκφώνηση Onkel
 • wand εκφώνηση wand
 • dier εκφώνηση dier
 • aer εκφώνηση aer
 • heb εκφώνηση heb
 • glee εκφώνηση glee
 • schnell εκφώνηση schnell
 • eich εκφώνηση eich
 • koche εκφώνηση koche
 • eens εκφώνηση eens
 • kopp εκφώνηση kopp
 • ihre εκφώνηση ihre
 • Widder εκφώνηση Widder
 • lewe εκφώνηση lewe
 • Uhr εκφώνηση Uhr
 • ans εκφώνηση ans
 • vun εκφώνηση vun
 • kinner εκφώνηση kinner
 • duh εκφώνηση duh